You are here

Mavrik

Sist oppdatert:
17.09.2021

Insektmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2018.54
Pakningsstørrelse: 
1 L, 12 x 1 L pr kasse
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Pyretroid & pyretriner
Resistens-gruppe: 
IRAC klasse 3 A
Formulering: 
Olje i vann (EW)
Virkemåte: 
Mage- og kontaktvirkende insektsmiddel

Mavrik Vita er et bredtvirkende insektmiddel, som er særdeles effektivt mot bladlus i korn, mot hvetegalmygg i hvete, mot bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille og trips i korsblomstrede vekster.

Væske-mengde

10-40 l/daa

Regnfasthet

2 timer

  • 22 59 13 00