SEEDRON

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2018.17
Pakningsstørrelse:
20L, 1000 L i IBC
Sammensetning:
50g/L(4,61 vikt%)
Fludioksonil
10g/L(0,92vikt%)
Tebukonazol
Kemisk gruppe:
Fenylpyrroler
Resistens-gruppe:
FRAC-gruppe E2(kode12)
Gruppe G1, FRAC kode 3
Formulering:
Suspensjonspreparat til beising (FS)
Virkemåte:
Beisemiddel mot sopp
Virkemåte detaljer:
Tebukonazol er et systemisk fungicid med beskyttende, kurativ og stansende effekt. Det tas raskt opp i plantens vegetative deler og flyttes hovedsaklig med til den nye tilveksten i plantene i de tidlige stadiene. Fludioksonil er et ikke-systemisk fungicid. Den primære effekten av fludioxinil er hemming av sporeutviklingen ved preventive behandlinger. Seedron er ganske ubevegelig i jord og forblir derfor i området rundt frøet i lengre tid efter beising og utsåing. Frøet og den fremspirende planten er dermed beskyttet både utenfra og innenfra i kraft av både systemisk virkning og kontaktvirkning av de aktive stoffene i Seedron .