You are here

Seedron

Sist oppdatert:
18.08.2022

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2018.17
Pakningsstørrelse: 
20L, 1000 L i IBC
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Fenylpyrroler
Resistens-gruppe: 
FRAC-gruppe E2(kode12)
Gruppe G1, FRAC kode 3
Formulering: 
Suspensjonspreparat til beising (FS)
Virkemåte: 
Beisemiddel mot sopp

Tebukonazol er et systemisk fungicid med beskyttende, kurativ og stansende effekt. Det tas raskt opp i plantens vegetative deler og flyttes hovedsaklig med til den nye tilveksten i plantene i de tidlige stadiene. Fludioksonil er et ikke-systemisk fungicid. Den primære effekten av fludioxinil er hemming av sporeutviklingen ved preventive behandlinger. Seedron er ganske ubevegelig i jord og forblir derfor i området rundt frøet i lengre tid efter beising og utsåing. Frøet og den fremspirende planten er dermed beskyttet både utenfra og innenfra i kraft av både systemisk virkning og kontaktvirkning av de aktive stoffene i Seedron .

Flytende beisemiddel til bekjempelse av jord- og frøoverførte soppsykdommer på vinterhvete, vinterbygg , rughvete, rug, vårhvete, vårbygg og havre.

  • Ved uhell eller mistanke om forgifting kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00