You are here

Celest Formula M

Sist oppdatert:
27.12.2021

Beisemiddel sopp

Plantevern

REG. NR.: 
2009.32.14
Pakningsstørrelse: 
50l, 1000 l
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Fenylpyrroler
Resistens-gruppe: 
FRAC kode E2
Formulering: 
flytende konsentrat til beising
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Mot spiringsfusarioser (Fusarium spp.), snømugg (Microdochium nivale), stinksot og hveteaksprikk. Celest Formula M er et svakt systemisk kontaktvirkende beisemiddel som til en viss grad også har virkning mot stripesjuke i bygg, byggbrunflekk og havrebrunflekk. Frøet opptar en mindre del av middelet under beising og spiring som gir tilstrekkelig beskyttelse mot soppsykdommer i og på frøet.

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg og havre som stinksot, hveteaksprikk og spiringsfusarioser.

Sprøyteteknik

Celest® Formula M anvendes ufortynnet i kontinuerlig anlegg for flytende
beisemidler. Middelet påføres frøet via dyser eller rotasjonsskiver i et sprøytekammer
eller i en roterende trommel. For å bedre behandlingsresultatet kan det tilsettes vann, 100-200 ml vann/100 kg såkorn.

Væske-mengde

None

Regnfasthet

None

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00