You are here

Celest Extra Formula M banner

Celest Extra Formula M

Sist oppdatert:
31.08.2022

Beisemiddel sopp

REG. NR.: 
2016.7
Pakningsstørrelse: 
50 L
1000 L
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Fenylpyrroler
Triazol
Resistens-gruppe: 
FRAC kode E2
FRAC kode G1
Formulering: 
flytende konsentrat til beising
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Celest® Extra Formula M er et bredtvirkende beisemiddel med effekt mot spiringsfusarioser (Fusarium spp.), snømugg (Microdochium nivale), hveteaksprikk /Stagonospora nodorum),
stinksot (Tilletia caries), dvergstinksot (Tilletia controversa), stråsot i rug og rughvete (Urocystis occulta), nakensot i hvete (Ustilago tritici), nakensot i bygg (Ustilago nuda hordei), stripesyke (Pyrenophora graminea), byggbrunflekk (Pyrenofora teres), Bipolaris (Cochliobolus sativus), nakensot i havre (Ustilago avenae) og havrebrunflekk (Pyrenophora avenae).
beisemiddel som til en viss grad også har virkning mot stripesjuke

Flytende beisemiddel til bekjempelse av jord- og frøoverførte soppsykdommer på hvete, bygg, havre, rug og rughvete.

Sprøyteteknik

Celest® Extra Formula M anvendes ufortynnet i kontinuerlig anlegg for flytende
beisemidler. Middelet påføres frøet via dyser eller rotasjonsskiver i et sprøytekammer
eller i en roterende trommel. For å bedre behandlingsresultatet kan det tilsettes vann, 100-200 ml vann/100 kg såkorn.

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00