Moddus Start

Sist oppdatert:

Vekstregulator

Plantevern

REG. NR.:
2016.6
Pakningsstørrelse:
5 l
Sammensetning:
250 g/l
Trineksapaketyl
Resistens-gruppe:
None
Formulering:
Dispergerbart konsentrat (DC)