MODDUS START

Sist oppdatert:

Vekstregulator

Plantevern

REG. NR.:
2016.6.22
Pakningsstørrelse:
5 l
Sammensetning:
250 g/l
Trineksapaketyl
Formulering:
Dispergerbart konsentrat (DC)