You are here

Axial banner logo

Axial

Sist oppdatert:
18.08.2022

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2010.29.20
Pakningsstørrelse: 
5 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
HRAC gruppe A
Formulering: 
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte: 
Systemisk

Axial tas kun opp gjennom bladene og virker systemisk i planta ved å hemme dannelse av acetyl-koenzym A karboksylase (ACCase hemmer).
Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting.

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete

Sprøyteteknik

Axial tas kun opp igjennom bladene. Ugraset som skal bekjempes må derfor ha spirt og bør helst ha minimum 2 blader. Axial må brukes før akset/risla på ugraset har kommet fram for å ha effekt. I frodig åker og ved sen behandling bør en bruke høyeste dose og væskemengde for å sikre at alle plantene blir behandlet.

Væske-mengde

15-30 l/daa

Regnfasthet

1 time

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00