AXIAL

Sist oppdatert:

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2010.29.20
Pakningsstørrelse:
5 l
Sammensetning:
50 g/l
Pinoksaden
Resistens-gruppe:
HRAC gruppe A
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)