BANVEL

Sist oppdatert:

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.:
NR. 2006.24.16
Pakningsstørrelse:
1 l
Sammensetning:
560 g/l (tilsvarer 480 g/l dikamba)
Dimetylaminsalt av dikamba
Resistens-gruppe:
HRAC gruppe O
Formulering:
oppløsning
Virkemåte:
Systemisk
Virkemåte detaljer:
Banvel er et systemisk ugrasmiddel og virker best når ugraset er i god vekst. Banvel har spesielt god virkning mot høymole og andre arter i syrefamilien, så som engsyre, tungras og hønsegrasarter, samt kvitkløver, ryllik og vassarve.

I blanding med Express®, Harmony® Plus 50 T, Ally® 50 ST, CDQ eller Starane® XL virker Banvel resistensforebyggende mot en rekke ugrasarter.