You are here

Banvel logobar

Banvel

Sist oppdatert:
15.08.2022

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
NR. 2006.24.14
Pakningsstørrelse: 
1 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
HRAC gruppe O
Formulering: 
oppløsning
Virkemåte: 
Systemisk

Banvel er et systemisk ugrasmiddel og virker best når ugraset er i god vekst. Banvel har spesielt god virkning mot høymole og andre arter i syrefamilien, så som engsyre, tungras og hønsegrasarter, samt kvitkløver, ryllik og vassarve.

I blanding med Express®, Harmony® Plus 50 T, Ally® 50 ST, CDQ eller Starane® XL virker Banvel resistensforebyggende mot en rekke ugrasarter.

Sprøyteteknik

Sprøyt når det er gode vekstforhold. Banvel er et systemisk ugrasmiddel og virker best når ugraset er i god vekst. Under dårlig vekstforhold (tørke, vannmettet jord, nattefrost) kan sprøytingen gi skade på kornet.

Væske-mengde

20-30 l/daa

Regnfasthet

Regn de første timer etter sprøyting kan redusere virkningen.

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00