You are here

Quantis

Quantis

Sist oppdatert:
11.05.2022

Biostimulant

Biologisk middel

Plantevern

Pakningsstørrelse: 
10 l.
  1.  

QUANTIS er et fermenteringsprodukt fra produksjonen av gjær basert på melasse fra sukkerrør

QUANTIS aktiverer plantens forsvar overfor stress og beskytter mot reduksjon i plantens fotosynteseaktivitet.

Innhold
Alle komponenter i QUANTIS er av naturlig opprinnelse.

QUANTIS er en flytende biostimulant, som reduserer følsomheten overfor abiotisk stress, slik som tørke-, varme- og kuldestress. Det gir en mer vital plante og dermed mulighet for høyere avling og bedre kvalitet.

QUANTIS støtter naturlige prosesser i planten, som forbedrer plantens evne til å ta opp og utnytte næringsstoffer og gir i tillegg til den biostimulerende effekten et tilskudd av næringsstoffer i form av K og organiske karbon, aminosyrer og peptider, som kan absorberes av planten.

Tankblanding

QUANTIS er blandbar med mange plantevernmidler, deriblant fungicider til bekjempelse av tørråte og sopper. Kontakt din lokale leverandør eller Syngenta’s tekniske support for ytterligere informasjon omkring tankblandinger.

Det anbefales ikke å blande QUANTIS med mere enn et plantevernmiddel.

Tank mix preparation

Sørg for at sprøyten er ren og innstilt til å gi en jevn fordeling av sprøytevæsken med det ønskede væskevolumet.

Fyll sprøytetanken halvt med rent vann og start med omrøring.

Tilsett den totale mengde QUANTIS som trengs til sprøytetanken. Ved tankblanding med QUANTIS tilsettes plantevernmiddelet først og deretter QUANTIS. Fyll deretter opp med vann til det totale volumet som trengs til blandingen, og fortsett med omrøring under hele sprøytingen.

La ikke den ferdigblandede sprøytevæsken bli stående i sprøyten i lange perioder (f.eks. ved pauser eller natten over). Bland kun den mengde som skal brukes med en gang. Vask alt sprøyteutstyr grundig med vann umiddelbart etter bruk.

Væske-mengde

Anbefalt vannmengde er 10-30 liter vann pr dekar.

Hvis der tilsettes flere produktet i tanken skal QUANTIS tilsettes som de siste produkt etter og under omrøring.

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.