Nå kan korn og gras nyte godt av nitrogenfiksering

Nyhet - Biologisk middel
Pump opp avlingen med Vixeran

VIXERAN er et nytt biologisk nitrogenfikserings produkt som inneholder Azotobacter salinestris stamme CECT 9690, som fanger nitrogen fra luften og gjør det tilgjengelig for plantene. VIXERAN brukes for å øke avlingen eller for å opprettholde høy avling med redusert nitrogengjødsling. 

VIXERAN er CE merket biogjødsel med godkjent dokumentert effekt og er registrert hos Mattilsynet (Reg. nr10661).

Lett å bruke

VIXERAN løses i vann og sprøytes på bladene av unge planter. Dosen er 5 g per dekar. Man kan bruke vanlig åkersprøyte og Vixeran kan tankblandes med de fleste plantevernmidler og gjødselpreparater. 

I korn er det praktisk å blande VIXERAN i sprøytetanken når man sprøyter mot ugras/vekstregulering.  

Tilfører plantene nitrogen

Erfaringer fra nordiske forsøk i korn viser at en behandling med VIXERAN på unge kornplanter gir en avlingseffekt tilsvarende 3 kilo nitrogen per dekar. 

I gras har behandling ved vekststart på våren økt avlingen i førsteslåtten med 8%. 

Miljøvennlig og kostnadseffektivt

En pakke VIXERAN (250g) er nok til 50 dekar og de N-fikserende bakteriene vil tilføre kornplantene like mye N som det er i en storsekk med gjødsel.