Bekjemping av floghavre, hønsehirse eller annet grasugras

Nyhet - Plantevern
I potet, oljevekster, belgvekster, grønnsaker, frukt og bær kan bu bekjempe hønsehirse, floghavre, kveke og annet gras-ugraset med AGIL eller ZETROLA.

Pass på at floghavre, hønsehirse eller annet grasugras ikke får stå å frø seg.

Reglene krever at det ikke er floghavre i den ytre delen av åkeren

Ifølge floghavreforskriften er det ikke lov å ha floghavre i den ytre kanten (20 meter) av åkeren. Dette er for å hindre spredning til naboer. Hønsehirse har ikke slike regler, men det er minst like viktig å hindre denne i å spre seg, for den er et av de verste ugrasene i verden. Hønsehirse spirer ikke før jorden har blitt varm (13-15 grader). Så derfor spirer den ofte senere enn andre ugras. Både floghavre og hønsehirse har frø som kan overleve lenge i jord, så et år med svak oppfølging vil gi problemer i mange år fremover.

Hønsehirse er et varmekjært ugras og må ha jordvarme for å spire. En jordtemperatur på 13-15 grader setter fart på spiringen hønsehirsen. Gå en tur i åkeren og se etter gras mellom såradene. Kjennetegnet på hønsehirse er at den har ekstra brede blader. 

Bekjempning av floghavre, hønsehirse eller annet grasugras

 

Hønsehirse er tilpasningsdyktig og klarer seg godt i både tørr, våt eller sur jord. Det eneste hønsehirse ikke takler godt er skygge, men selv i en normalt tett åker kan den strekkes seg opp i lyset og klare å sette frø.  

I hvete, bygg, rug og rughvete kan disse gras-ugrasene bekjempes med AXIALAXIAL kan brukes fra graset har to blader og fram til kornets flaggbladstadium.

Siden hønsehirsen kan fortsette å spire ut over i sesongen er det ofte best å vente til kornet begynner å dekke godt før man sprøyter, men da må man bruke mere vann og kjøre saktere for å få god dekning på ugraset nede i bestanden.  

I potet, oljevekster, belgvekster, grønnsaker, frukt og bær kan bu bekjempe hønsehirse, floghavre, kveke og annet gras-ugraset med AGIL eller ZETROLA