Tørråte liker fuktig vær og tørrflekksyke liker høy temperatur

Nyhet - Plantevern

Tørråte er den viktigste sykdommen i potet. Det er heldigvis ikke funnet tørråte i Norge ennå, men i nabolandene er det funn i vanlig potet som ikke har vært dekket. Det er været som har størst betydning for når tørråteangrepene kommer.

Tørråte trenger fuktig vær både for å produsere sporer og for at sporene skal spire og trenge inn i plantene. På vips-landbruk.no ligger Nærstad modellen som sier hvor stor risiko det er for tørråteangrep, hvis det er smitte til stede. Smitten kan komme lokalt fra hvilesporer i jorden eller fra settepotetene og i gråversperioder kan smitten blåse over lange avstander. 

En ny tørråteklon EU _43_A1 med CAA-fungicidreistens har spredt seg i Danmark sist år. Kartlegging av tørråtesmitte fra Norge i 2023 vil vise om denne klonen med resistens også har spredt seg til Norge. Revus og det ene aktivstoffet i Zorvec Endavia virker ikke på tørråteklonen med CAA-fungicidresistens. Det finnes også tørråtekloner med resistens mot andre tørråte midler. Derfor er det viktig å veksle mellom preparater med ulik virkning for å forebygge resistensutvikling. 

Det er veldig vanskelig å stoppe tørråtesoppen etter infeksjon. Derfor bør man planlegge for forebyggende behandlinger. Oftest skjer infeksjon på morgenkvisten etter en fuktig natt. Så i praksis er det best å sprøyte i dag hvis det er meldt høy risiko for tørråteangrep i morgen. Revus gir normalt beskyttelse i 7-10 dager, men i perioder med ekstrem tilvekst og høyt smittepress kan det være behov for å sprøyte igjen etter 5-6 dager.