You are here

Tørråte liker fuktig vær og tørrflekksyke liker høy temperatur

Nyheter - Plantevern
24.06.2021

I fuktig vær ser man sporebærere til tørråte på undersiden av bladene.

Den viktigste potetsykdommen, tørråte, trenger fuktig vær både for å produsere sporer og for at sporene skal spire og trenge inn i plantene. På vips-landbruk.no ligger Nærstad modellen som sier hvor stor risiko det er for tørråteangrep, hvis det er smitte til stede. Smitten kan komme lokalt fra hvilesporer i jorden eller fra settepotetene og i gråversperioder kan smitten blåse over lange avstander. Detter er den nye klonen EU_41_A2 et eksempel på, den har spredd seg fra Danmark til Sverige og Norge.

Det er veldig vanskelig å stoppe tørråtesoppen etter infeksjon. Derfor bør man planlegge for forebyggende behandlinger. Oftest skjer infeksjon på morgenkvisten etter en fuktig natt. Så i praksis er det best å sprøyte i dag hvis det er meldt høy risiko for tørråteangrep i morgen. Revus gir normalt beskyttelse i 7-10 dager, men i perioder med ekstrem tilvekst og høyt smittepress kan det være behov for å sprøyte igjen etter 5-6 dager.

De tørråtemidlene vi bruker mest virker bare mot oomyceter og ikke mot sopp. Potetriset kan angripes av flere soppsykdommer som tørrflekksyke, storknolla råtesopp og svartprikk, særlig når det er varmt og fuktig. Derfor er det smart å bruke Revus Top på 2 og 4 tørråtesprøyting, for det beskytter mot både tørråte og sopper som tørrflekksyke.