Quantis

Forsøk og resultater med QUANTIS

Testresultater fra 2023 med biostimulanten QUANTIS er innkommet. Her gjennomgår vi de nyeste forsøk og resultater, samt tidligere forsøk med biostimulanten, som vi har testet siden 2020. Du kan finne de siste års resultater lengere nede på siden.

I 2023 er det gjort 4 storskalaforsøk samt et småruteforsøk med QUANTIS på ulike steder i både Danmark og Sverige. Forsøkene viser, at det i gjennomsnitt ses en økning i både avling og stivelsesinnhold ved behandling med QUANTIS.

Behandlingen er foretatt med 2 l QUANTIS pr. hektar (200 ml Quantis per dekar) ved begynnende knolldanning og eventuell oppfølgende behandling før varmestress. 

Gjennomsnittet av forsøkene viser en økning i avlingen på 1,8 ton pr hektar og +300 kg stivelse pr hektar.

Grafene viser avling og stivelsesutbytte ved hhv. bruk av QUANTIS etter anbefalingene og kontroll som ikke er behandlet med QUANTIS, i de fem feltene. De grønne markeringene viser gjennomsnittlig meravling og merutbytte av stivelse ved bruk av QUANTIS  i Grenå.

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

QUANTIS biostimulant forsøg

Virkemekanismer i potetens vekst

Poteten bruker energien sin forskjellig i ulike faser av sesongen – hvor noen er mere kritiske for avlingspotensialet enn andre. Ved begynnende knolldanning går planten fra å bruke energi på å produsere stengler og blader til å sende mye av de karbohydratene som produseres under jorden mot knollproduksjon. 

Det er velbeskrevet i litteraturen, at dette er en meget sårbar periode i potetplantens vekst, hvor den er sårbar over for stress fra eksterne faktorer som eksempelvis for høye temperaturer.

 

Stressfaktorer og potetplantens sårbarhet

Potetplanten er eksempelvis sårbar, når temperaturen kommer opp omkring 20-25 grader, eller når planten mangler vann. I begge tilfeller reduserer planten fotosynteseaktiviteten, og dermed også avlingsproduksjonen. Hvis ikke planten er motstandsdyktig over for stress i disse situasjonene, blir knolldannelsen hemmet og antallet og størrelsen på knollene reduseres.

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Sikrer utbyttet, når planten er mest sårbar

Kritisk periode for knolldanning

Tiden planten blir bremset i utvikling av knollanleggene, kompenseres lite for senere i plantens utvikling, derfor er det kritisk å sikre at planten bruker energi på knollvekst så lenge som mulig i sesongen.

 

QUANTIS' effektivitet og forskningsresultater

Effekten av QUANTIS er ble grundig undersøkt i både veksthus og laboratorietForsøk gjort ved University of Nottingham sommeren 2021, viser at QUANTIS hjelper plantene med å opprettholde veksten under varmestress.

Forskerne målte blant annet økt fotosynteseaktivitet og avling sammenlignet med potetplanter som ikke var behandlet med QUANTIS.

Resultatene viser en signifikant høyere knollvekt (4%) og en større andel knoller med størrelse over 40 mm etter behandling med QUANTIS.*

*Jayaweera et al. Chem. Biol. Technol. Agric. (2024) 11:9

Effekten av QUANTIS ved varmestress

I løpet av sommeren 2021 ble det utført en rekke forsøk ved University of Nottingham som påviser økt toleranse overfor varmestress, etter bruk av QUANTIS. Det ble bl.a. målt økt fotosynteseaktivitet og at det resulterte i økt avling sammenlignet med ubehandlet. 

I videoen her snakker Andy Cunningham, Field Technical Manager fra Syngenta UK med professor Rumiana Ray fra Nottingham University om den underliggende teorien og de eksperimentelle resultatene fra forsøkene.

Forbedre plantens naturlige evne til å takle stress

Resumé av virkemekanisme

QUANTIS forbedrer plantens evne til at reagere på stress: QUANTIS hjelper planten med å opprettholde saftspenningen samt nøytralisere skadelige radikaler, hvilket hjelper planten med å holde fotosyntesen i gang og dermed produksjon av avling.

Meravling i forhold til ubehandlet - QUANTIS

Tilføring av QUANTIS ved knolldanning gir mer avling

Teorien bak biostimulanten QUANTIS ser ut til å holde mål, når det kommer til å beskytte mot stress ved knolldanning. I alt 16 forsøk er foretatt i perioden 2022-2023, hvorav 14 var storskalaforsøk, hvor det er behandlet med QUANTIS ved begynnende knolldanning samt før varmestress. Her har potetplantene gitt et merutbytte på 1,8 tonn pr hektar i gjennomsnitt. 

Grafen viser gjennomsnittlig merutbytte av alle 16 forsøk gjort i 2022-2023. Det er ble behandlet med 2 l/ha (200 ml/daa) QUANTIS ved knolldanning og før varmestress.

I gjennomsnitt viste QUANTIS å gi et merutbytte på 1,8 tonn pr hektar. Enkelte forsøk viste dog et merutbytte på opp mot 5 tonn pr hektar.

QUANTIS biostimulant - antal knoller i forsøk

Positiv effekt på antall knoller

Vekststans på grunn av stress har ikke bare betydning for knollenes størrelse, men også antallet knoller som dannes. For å undersøke effekten av QUANTIS ved begynnende knolldanning, ble det utført et forsøk i veksthus i 2022. Her ble det brukt 60 potter for hver behandling, og det ble registrert antall knollanlegg, rotutvikling og antall knoller. 

Resultatene viste at der det var brukt QUANTIS var det et bedre utviklet rotnett, og som vist i grafen – et større antall knoller i pottene.

Bli med i åkeren og hør mere

Mogens fra Syngenta besøkte Philip Schmidt ved Grenå i 2022 for å se på utprøvningen av QUANTIS.

Vi verdsetter å være ute hos potetdyrkere for å gjøre forsøk og høste erfaringer med deres feedback.

I videoen viser vi storruteforsøket på Philip Schmidts sitt potetfelt i 2022.

Resultatene fra forsøkene finner du i seksjonen for 2020-2021 nedenfor.

Tidligere forsøk og resultater med QUANTIS

QUANTIS forsøk 2022

Resultater 2020 og 2021

I Norden har vi også testet QUANTIS i 2020 og 2021 med stort fokus på poteter.

Forsøkene har vært lagt ut på forskjellige måter (storskala, små blokkforsøk, tidspunkt for behandling, full og redusert vanning), for derigjennom å finne den bruken av QUANTIS som gir det mest robuste resultat målt på avling. I noen forsøk har det også blitt målt stivelsesinnhold. 

Resultatene fra 2020 og 2021 viser at det var best effekt av 1-2 behandlinger med QUANTIS i BBCH20-40, det vil si ved begynnende knolldanning, og med behandlingsintervall på 14 dager. 

Basert på 29 forsøk hvor udbehandlet (Untreated) sammenlignes med behandling med QUANTIS ved begynnende knolldanning, har det vært en meravling på 1,3 tonn/ha, svarende til en stigning på 2,9%, og stivelsesinnholdet har økt med 0,2% enheter. 

Utenlandske forsøk med QUANTIS

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Sikrer utbyttet, når planten er mest sårbar

Quantis logo

QUANTIS produktside

Last ned brukerveiledning og sikkerhetsdatablad

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler