Quantis

Forsøk og resultater med QUANTIS

Bli med i åkeren og hør mer

Philip Schmidt fra Schmidt I/S ved Grenå i Danmark og Mogens fra Syngenta ser på årets utprøving av den nye biostimulanten QUANTIS.

Vi blir stadig klokere på hvordan den optimale behandlingen skal være og derfor er det også ekstra viktig at vi er ute med deg som er bonde og gjør skikkelige eksperimenter og får din tilbakemelding.

Lenger ned på siden finner du en graf med resultatene fra Philip Schmidts felt i Grenå.

QUANTIS-forsøk fra 2022

QUANTIS biostimulant
Undersøkelse i veksthus på effekt av behandling med QUANTIS ved begynnende knolldanning.

For å undersøke effekten av Quantis ved begynnende knolldanning ble det utført et forsøk i veksthus. Det var 60 potter for hver behandling.

Effekten på potetplanten ble målt på antall knollanlegg, antall knoller og rotutvikling.

QUANTIS biostimulant - antal knoller i forsøk
Undersøkelse i veksthus på effekt av behandling med QUANTIS ved begynnende knolldanning.

Resultatene viste at der QUANTIS var brukt ble det et bedre utviklet rotnett og et større antall knoller.

Potet
I 2022 ble det lagt ut en rekke feltforsøk i DK og SE, hvor avlinger med og uten to behandlinger med QUANTIS kunne sammenlignes.
QUANTIS biostimulant - forsøk udbytte
I 2022 ble det lagt ut en rekke feltforsøk i DK og SE, hvor avlinger med og uten to behandlinger med QUANTIS kunne sammenlignes.

I de 11 feltene med varmestress (definert som en periode på minst tre dager med over 25 ºC) ble gjennomsnittlig meravling beregnet til 1,7 tonn/ha.

chevron_left
chevron_right

Resultater 2020 og 2021

I Norden har vi også testet QUANTIS i 2020 og 2021 med stort fokus på poteter.

Forsøkene har vært lagt ut på forskjellige måter (storskala, små blokkforsøk, tidspunkt for behandling, full og redusert vanning), for derigjennom å finne den bruken av QUANTIS som gir det mest robuste resultat målt på avling. I noen forsøk har det også blitt målt stivelsesinnhold. 

Resultatene fra 2020 og 2021 viser at det var best effekt av 1-2 behandlinger med QUANTIS i BBCH20-40, det vil si ved begynnende knolldanning, og med behandlingsintervall på 14 dager. 

Basert på 29 forsøk hvor udbehandlet (Untreated) sammenlignes med behandling med QUANTIS ved begynnende knolldanning, har det vært en meravling på 1,3 tonn/ha, svarende til en stigning på 2,9%, og stivelsesinnholdet har økt med 0,2% enheter. 

Resultater fra Danmark

Forsøkene fra Danmark viser en gjennomsnittlig meravling på 2 tonn/ha, svarende til 3,8% avlingsøking ved 1-2 behandlinger i vekststadiet BBCH20-40, det vil si ved begynnende knolldanning.

Quantis procent meravling
Resultater fra Danmark

Det ble målt en stigning i stivelsesinnholdet på 0,3% enheter. 

Quantis Grenå utbytte
Grenå (DK) - Forsøk i storskala med avlingsmåler på opptakeren. Det er gjort 3 behandlinger med QUANTIS 

1. Behandling: BBCH 20: 10 cm høye planter
2. Behandling: BBCH 40: Begynnende knollvekst
3. Behandling: +14 dager

Det viser gode resultater med varierende meravling på mellom 0,4-9,9%. 

Quantis Herning utbytte
Herning (DK) - Forsøk i storskala med avlingsmåler på opptakeren. Det er gjort 3 behandlinger med QUANTIS

1. Behandling: BBCH 20: 10 cm høye planter
2. Behandling: BBCH 40: Begynnende knollvekst
3. Behandling: +14 dager

Det viser gode resultater med varierende meravling på mellom 0,4-9,9%. 

chevron_left
chevron_right

Er der overensstemmelse mellom teori og resultater?

Som konklusjon kan det svares ja til at det er sammenheng mellom teori og forsøksresultater fra både veksthus og praktisk bruk. 

Ved bruk av QUANTIS er det påvist en økt stresstoleranse overfor varme og mangel på vann. Det beste resultatet oppnås når QUANTIS brukes i den fasen planten er mest sårbar, det vil si ved begynnende knolldanning (BBCH20-40).

BBCH 20 og/eller BBCH 40 Fra begynnende krok- eller knolldanning

Ved begynnende knolldanning går planten fra å produsere stengler og blader til å sende mye av det assimilerte sukkeret under jorden til å produsere knoller. Det er velbeskrevet i litteraturen, at det er en meget sårbar periode i potetplantens vekst.

Ved temperatur over optimum (22-24 ºC), og/eller mangel på vann, går fotosynteseaktiviteten ned, og det samme gjør produksjonen av assimilater. Utvikling av knollene hemmes og antallet reduseres, hvilket det ikke kompenseres for på et senere tidspunkt i plantens utvikling. 

Bevis for den underliggende effekt av QUANTIS krever nærmere undersøkelser i veksthus og laboratorium.

Effekten av QUANTIS ved varmestress

I løpet av sommeren 2021 ble det utført en rekke forsøk ved University of Nottingham som påviser økt toleranse overfor varmestress, etter bruk av QUANTIS. Det ble bl.a. målt økt fotosynteseaktivitet og at det resulterte i økt avling sammenlignet med ubehandlet. 

I videoen her snakker Andy Cunningham, Field Technical Manager fra Syngenta UK med professor Rumiana Ray fra Nottingham University om den underliggende teorien og de eksperimentelle resultatene fra forsøkene.

Oppsummering av hvordan QUANTIS viker

QUANTIS forbedrer plantens evne til å takle stress: QUANTIS hjelper planten med å opprettholde saftspenningen samt nøytralisere skadelige radikaler, hvilket hjelper planten med å holde fotosyntesen i gang og dermed opprettholde avlingsproduksjonen.

Forbedre plantens naturlige evne til å takle stress

Utenlandske forsøk med QUANTIS

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Sikrer utbyttet, når planten er mest sårbar

Quantis logo

QUANTIS produktside

Last ned brukerveiledning og sikkerhetsdatablad

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler