Forsøk og resultater med Quantis

Quantis

Forsøk og resultater med QUANTIS

Bli med i åkeren og hør mer

Philip Schmidt fra Schmidt I/S ved Grenå i Danmark og Mogens fra Syngenta ser på årets utprøving av den nye biostimulanten Quantis.

Vi blir stadig klokere på hvordan den optimale behandlingen skal være og derfor er det også ekstra viktig at vi er ute med deg som er bonde og gjør skikkelige eksperimenter og får din tilbakemelding.

Lenger ned på siden finner du en graf med resultatene fra Philip Schmidts felt i Grenå.

Resultater

Vi har testet QUANTIS i de nordiske landene i 2020 og 2021 med stort fokus på potet. 

Forsøkene har vært lagt ut på forskjellige måter (storskala, små blokkforsøk, tidspunkt for behandling, full og redusert vanning), for derigjennom å finne den bruken av QUANTIS som gir det mest robuste resultat målt på avling. I noen forsøk har det også blitt målt stivelsesinnhold. 

Resultatene fra 2020 og 2021 viser at det var best effekt av 1-2 behandlinger med QUANTIS i BBCH20-40, det vil si ved begynnende knolldanning, og med behandlingsintervall på 14 dager. 

Basert på 29 forsøk hvor udbehandlet (Untreated) sammenlignes med behandling med QUANTIS ved begynnende knolldanning, har det vært en meravling på 1,3 tonn/ha, svarende til en stigning på 2,9%, og stivelsesinnholdet har økt med 0,2% enheter. 

Resultater fra Danmark

Forsøkene fra Danmark viser en gjennomsnittlig meravling på 2 tonn/ha, svarende til 3,8% avlingsøking ved 1-2 behandlinger i vekststadiet BBCH20-40, det vil si ved begynnende knolldanning. 

Det ble målt en stigning i stivelsesinnholdet på 0,3% enheter. 

Quantis procent meravling

Forsøk i storskala med avlingsmåler på opptakeren

I både 2020 og 2021 har det vært mulig å teste effekt av QUANTIS i stor skala hos potetprodusenter med avlingsmåler på potetopptakeren. I alle forsøk er det gjort 3 behandlinger med QUANTIS: 

1. Behandling: BBCH 20: 10 cm høye planter
2. Behandling: BBCH 40: Begynnende knollvekst
3. Behandling: +14 dager

Det viser gode resultater med varierende meravling på mellom 0,4-9,9%. 

Quantis Grenå utbytte
Quantis Herning utbytte

Er der overensstemmelse mellom teori og resultater?

Som konklusjon kan det svares ja til at det er sammenheng mellom teori og forsøksresultater fra både veksthus og praktisk bruk. 

Ved bruk av QUANTIS er det påvist en økt stresstoleranse overfor varme og mangel på vann. Det beste resultatet oppnås når QUANTIS brukes i den fasen planten er mest sårbar, det vil si ved begynnende knolldanning (BBCH20-40).

BBCH 20 og/eller BBCH 40 Fra begynnende krok- eller knolldanning

Ved begynnende knolldanning går planten fra å produsere stengler og blader til å sende mye av det assimilerte sukkeret under jorden til å produsere knoller. Det er velbeskrevet i litteraturen, at det er en meget sårbar periode i potetplantens vekst.

Ved temperatur over optimum (22-24 ºC), og/eller mangel på vann, går fotosynteseaktiviteten ned, og det samme gjør produksjonen av assimilater. Utvikling av knollene hemmes og antallet reduseres, hvilket det ikke kompenseres for på et senere tidspunkt i plantens utvikling. 

Bevis for den underliggende effekt av QUANTIS krever nærmere undersøkelser i veksthus og laboratorium.

Effekten av QUANTIS ved varmestress

I løpet av sommeren 2021 ble det utført en rekke forsøk ved University of Nottingham som påviser økt toleranse overfor varmestress, etter bruk av QUANTIS. Det ble bl.a. målt økt fotosynteseaktivitet og at det resulterte i økt avling sammenlignet med ubehandlet. 

I videoen her snakker Andy Cunningham, Field Technical Manager fra Syngenta UK med professor Rumiana Ray fra Nottingham University om den underliggende teorien og de eksperimentelle resultatene fra forsøkene.

QUANTIS effekt overfor tørkestress ved moderat vannmangel

Når det gjelder tørke, er det ikke utført tilsvarende forsøk i veksthus hvor effekten av QUANTIS er undersøkt, men resultater fra danske feltforsøk viser positiv effekt ved bruk av QUANTIS når vannings intervallene har blitt for lange.

Det skal dog understrekes at Quantis ikke fult ut kompenserer for avlingstapet med for lange vannings intervaller, men Quantis reduserer avlingsnedgangen som dette vannmangel-stresset forårsaker. 

Det skal også nevnes at det ved kraftig langvarig tørke, det vil si utpreget mangel på vann, ikke er sett økt avling etter bruk av QUANTIS. Her var vannmangelen så hard, at det er mangel på vann, som er var den begrensende faktor. 

Det understrekes også, at QUANTIS skal brukes før abiotisk stress oppstår i planten. 

Oppsummering av hvordan QUANTIS viker

QUANTIS forbedrer plantens evne til å takle stress: QUANTIS hjelper planten med å opprettholde saftspenningen samt nøytralisere skadelige radikaler, hvilket hjelper planten med å holde fotosyntesen i gang og dermed opprettholde avlingsproduksjonen.

Bevist effekt mot varmestress og beskytter utbyttet i poteter

Vil du dykke ned i teknikken omkring QUANTIS kan du lese mer om QUANTIS i vår tekniske rapport, hvordan produktet hjelper plantene og virker overfor abiotisk stress. 

Les hele rapporten her

Få flere tekniske detaljer og se forsøk med QUANTIS her (dansk)

Quantis teknisk rapport

I Nederland ble det i 2021 utført 27 forsøk hos potetprodusenter fordelt rundt i hele landet.  

Areal som ikke ble behandlet med QUANTIS (Untreated) ble sammenlignet med areal som ble behandlet med QUANTIS etter følgende anvisninger:

  • • Fixed timings = Start ved begynnende knolldanning og 2 behandlinger mere med 14 dages intervall.
  • • Adviced timings = Behandling ble utløst ved værutsikter på over 25 ºC, hvilket ga forskjellig antall behandlinger igjennom sesongen. Dog behandlet alle ved begynnende knolldanning.

Det ga i gjennomsnitt en avlings økning på 7,3-9,1 %. Det ble også målt en stigning i stivelsesinnholdet på 0,3% enheter.

Resultater fra Nederland

I England ble det i 2020 utført 32 forsøk hos potetprodusenter fordelt rundt i hele landet. 

Areal som ikke ble behandlet med QUANTIS (Untreated) ble sammenlignet med areal som fikk 3 behandlinger med QUANTIS.

Resultater fra England

 
Ved varmestress (definert som minst 4 timer med bladtemperatur over 25 grader), økte QUANTIS i gjennomsnitt avlingen med 2,17 tonn/ha.

I 14 av de 32 forsøkene var der en periode med lufttemperatur over 30°C i minst en time, og her ga QUANTIS behandlingen en avlingsøkning på 1,93 tonn pr. ha i gjennomsnitt.

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Sikrer utbyttet, når planten er mest sårbar

Quantis logo

QUANTIS produktside

Last ned brukerveiledning og sikkerhetsdatablad

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler