You are here

SY Florian logobanner

SY Florian

Last updated:
05.09.2022
Kultur: 

Høstraps

Sortstype: 
Hybrid høst raps

Høstraps har et større avlingspotensiale enn våroljevekster, og utfordringer med skadedyr er betydelig mindre. I tillegg har den et kraftig rotsystem og danner mye biomasse som bidrar positivt i vekstskifte ved å forbedre jordas struktur og næringstilstand.

For at høstrapsen skal rekke å etablere en robust bladrosett med 8 blader og 8 cm lang rot med 8 mm bred hals, må den såes tidlig i august. 

Syngenta foredler fram hybridsorter av høstraps, for å lage robuste sorter som gir stabil høy avling. 

SY Florian er en ny hybrid-sort som har vist svært gode resultater i Norge og Nord-Europa. 

 

Avling i sortsprøvingsforsøkene høstet 2018, 2019 og 2020, østlandet

104 % av gjennomsnitte for alle sortene

Overvintring

God - 7

Stengelstyrke

God - 7

Høyde

Litt kortere enn de flest sortene (95%) 

Oljeinnhold

Middels - 5

Tusenkornvekt

Middels - 5

Sykdomsresistens