You are here

Bernstein logobar

Bernstein

Last updated:
05.09.2022
Kultur: 

Høsthvete

Avling i verdiprøvingsforsøk 2020 Sør-østlandet

104 % i usprøytet og 104% i soppbehandlet

Avling i verdiprøvingsforsøk 2020 Nord-østlandet

104 % i usprøytet og 104% i soppbehandlet

Merutbytte ved soppsprøyting i 2020

5 %

Overvintring

God - 7

Høyde

Litt lang - 6

Stråstyrke

God - 8

Bakekvalitet (SDS)

Svært god - 10

Falltall

Moderat - 4

Hektolitervekt

Høy - 7

Tusenkornvekt

Høy - 7

Protein innhold

Høyt 7

Sykdomsresistens