You are here

Kuban logobar

Kuban

Last updated:
05.09.2022
Kultur: 

Høsthvete

Avling i verdiprøvingsforsøk 2018-2020 Sør-østlandet

103 % i soppsprøytet

Avling i verdiprøvingsforsøk 2018-2020 Nord-østlandet

101 % i soppsprøytet

Merutbytte ved soppsprøyting

9 %

Overvintring

God - 7

Høyde

Moderat - 7

Stråstyrke

God - 7

Bakekvalitet (SDS)

God - 7

Falltall

Meget god - 8

Hektolitervekt

Høy - 7

Tusenkornvekt

Moderat - 4

Protein innhold

Høyt 7

Sykdomsresistens