You are here

Norin logobar

Norin

Last updated:
05.09.2022
Kultur: 

Høsthvete

Avling i verdiprøvingsforsøk 2020 Sør-østlandet

99 % i soppsprøytet

Avling i verdiprøvingsforsøk 2020 Nord-østlandet

92 % i soppsprøytet

Merutbytte ved soppsprøyting

9 %

Overvintring

God - 7

Høyde

Moderat - 4

Stråstyrke

God - 7

Bakekvalitet (SDS)

God bakekvalitet (SDS) - 8

Falltall

Moderat - 5

Hektolitervekt

Høyt - 7

Tusenkornvekt

Litt lavt - 3

Protein innhold

Høyt 7

Sykdomsresistens