You are here

Sy Galileoo logobanner

SY Galileoo

Last updated:
05.09.2022
Kultur: 

Høstbygg

Sortstype: 
6 rads, hybrid
End use: 
Fôr

Kort info:

• Den sorten som gitt høyest avling i de norske forsøkene 
• Stor buskningsevne
• Såvindu fra siste uken i august til første uken i september

Dyrkningstips:

• Ved tidlig såning kan såmengden reduseres, da sorten busker seg godt.
• Sorten bør vekstreguleres

Avling i sortsprøvingsforsøkene høstet 2019 og 2020, østlandet

Høyeste avling, 112% av gjennomsnittet for alle sorterne

Overvintring

God - 7

Høyde

Middels - 5

Stråstyrke

God - 7

Buskningsevne

God - 7

Hektolitervekt

Middels - 5

Tusenkornvekt

Høy - 7

Protein innhold

Middels - 5

Sykdomsresistens