Bedre kvalitet på potetene: Amistar i fåra

Minor-use–godkjenning: Amistar mot underjordisk soppsykdommer i produksjon av settepotet. 

Man bekjemper de sykdommene som spres med settepotet ved å beise med Maxim før setting eller i forbindelse med setting. Beising av settepotetene beskytter ikke datterknollene mot jordsmitten. Det er vanlig med jordsmitte av svartskurv og svartprikk. Har man tett vekstskifte kan man også forvente jordsmitte av sølvskurv og foma.

Svartskurv angriper alle de underjordiske plantedelene. Dette fører til redusert spiring, færre knoller, ujevn størrelsesfordeling, flere grønne knollene og knoller med arr og sprekker i tillegg til svarte sklerotier på knollene som bærer smitten videre.   

Svartprikk angriper alle de underjordiske plantedelene, men kan også gi for tidlig nedvisning og redusert avling og knoller med svartprikk. Knoller med angrep vi ha dårligere lagringsevne, i tillegg til at de bærer smitten videre. 

Amistar i fåra

Amistar-preparatet har lenge blitt brukt i Europa til behandling i potetfåren, med en såkalt IN FURROW teknikk.

Prinsippet går ut på at jorden rundt settepoteten behandles med Amistar i forbindelse med settingen, hvilket gir en beskyttelse mot jordsmitte i sonen der hvor datterknollene dannes. 

Utstyret som trengs er i prinsippet det samme som brukes ved startgjødsling med flytende gjødsel eller ved beising på setteren, men dysene vendes slik at sprøytevæsken ikke treffer settepotetene men jorden som er i sonen der datterknollene dannes. 

Se video: Torben Soerensen, Syngenta (svenskspråklig tekst)

Når man behandler potetfåren med Amistar får man en god effekt mot jordsmitte av svartskurv og svartprikk. Men Amistar virker på et vidt spekter av sopper, så det beskytter mot infeksjon av soppene som er i jorden i den behandlede sonen. Dette gjør at datterknollene blir friske og de får en fin skin finnish, slik at de får god lagringsevne og bærer med seg minimalt med soppsmitte. 

Bruksanvisning

Amistar sprøytes i samband med setting på jorden som havner rundt settepoteten i området der datterknollene dannes med 2 eller 3 dyser.

Installering av dyser:
1) Det anbefales å plassere dysene slik at de sikter på skrå ut mot sidene av fåren, slik at man treffer jorden som vil omslutte settepotetene når fåren lukkes. Man kan feste dysene direkte på setteren eller lage en dyseholder med en skjerm som hindrer at sprøytevæsken treffer settepoteten direkte. 

Se video om festing av dyser (engelsk tekst)

2) En annen måte å plassere dysene er å sette en dyse foran settepotet-nedløp slik at den treffer jorden i bunnen av fåren før settepoteten og den andre dysen festes bak settepotet-nedløp og peker bakover mot jorden som lukker fåren over settepoteten.

Bruksmengde

• I Norge er den godkjente dosen 200 ml /daa (i andra vesteuropeiske land er den 300 ml/daa = 3 liter/hektar)

• Vannmengde 10–15 l/daa.

• Man bør velge dyser med stor spalteåpning, slik at så mye som mulig av sprøytedusjen havner i jorden og ikke driver bort. Det er en risiko for at dysene skades eller blir tildekket av jord, man bør derfor følge med på at alt fungerer.

• Sprøytevæsken skal ikke treffe settepotetene, det kan gi dårligere spiring.

Indeks for svartskurvangrep

Når settepoteten beises med Maxim og settefåren behandles med Amistar får man best effekt mot svartskurv, (svartskurv er groddbränna på svensk). Forsøk i Sverige , Mosslunda 2017.

% knolloverflate med sølvskurv

Amistar In Furrow –behandling reduserer også sølvskurv. Cambridgeshire, UK 2017. Sort Maris Piper

% knolloverflate med svartprikk

Amistar In Furrow –behandling reduserer svartprikk. Cambridgeshire, UK 2017. Sort Maris Piper

% plugger med smitte


Forsøkene i Norge viser at behandling med Amistar i fåra reduserer mengden smitte av svartskurv, svartprikk, sølvskurv og blæreskurv i avlingen. 3 felt forsøk i 2015 og 3 feltforsøk i 2016, NIBIO 2017.

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

Potet

Råd til å dyrke...

Vi har laget et nytt hefte som gir råd innen plantevern i potetdyrkingen

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.