You are here

Share page with AddThis

Potet_2017_Tab 3

Alternaria

Tørrflekksyke / Alternaria

Tørrflekksyke fremmes av varmt og tørt vær som etterfølges av fuktige perioder. Risikoen for angrep av tørrflekksyke er størst i felt som har et trangt vekstskifte. 

Stressfaktorer som tørke, insektskader, vindskader, mekaniske skader og mangel på næringsstoffer – spesielt mangel på nitrogen – øker risikoen for angrep. Symptomene opptrer oftest ikke før i slutten av juli, men det første angrep kan ha skjedd flere uker tidligere. Symptomene ses oftest først på de nederste bladene i kjøresporene.

Alternaria overlever på planterester i jorden, og sporer spres ved regnsprut og vind. Nye forskningsresultater viser, at sporene kan spres til bladene tidlig, men at angrepene ikke utvikler seg videre, før de rette værbetingelser for soppen inntreffer.

Tørrflekksyke kan være en meget dyr opplevelse i potet. Derfor har vi i BJ-Agro alltid stor fokus på rettidighet og kombinasjon av effektive midler i våres anbefalte sprøytestrategier – uten å gå på kompromiss med risiko for resistensoppbygning. Vi anbefaler alltid å ha Revus Top med som en del av en effektiv tørrflekksykestrategi i stivelses- og industripotet, men også i følsomme matpotetsorter.

Benny Jensen, BJ-Agro, Danmark

Benny Jensen, B J Agro