You are here

Share page with AddThis

Potet_2017_Tab 1

Revus og Revus Top – en sterk dobbeltløsning

Revus og Revus Top utpekes igjen av eksperter som de beste midlene på markedet mot tørråte og tørrflekksyke. Den gode effekten oppnås, fordi midlene er utviklet til å arbeide sammen. De er også blant de midler, som gir minimal risiko for resistensoppbygging. Velg en gjennomprøvd tørråtestrategi for å få optimal effekt og minimal resistensutvikling.

Potet hefte

Råd til å dyrke...

Vi har laget et nytt hefte som gir råd innen plantevern i potetdyrkingen

Vi har besøkt Fredrik Bakke. Han forteller hvordan han dyrker potetene sine.

Å bekjempe Alternaria er minst like så viktig som å holde tørråte borte ved dyrkning av poteter til chips og stivelse. Derfor bruker jeg Revus Top tidlig som en grunnleggende beskyttelse mot tørrflekksyke/ Alternaria. Jeg sprøyter normalt syv til åtte gange i sesongen med 2-3 ganger Revus Top. Fordelen med Revus Top er, at den er både regnfast og translaminær, hvilket gir en bedre beskyttelse, selv om det skulle komme en regnbyge.

Erik Jansson, Wittskövle, Sverige

Erik Jansson

Utvikling og forskning for din trygghet

Syngenta har i mange år vært spesialister i bekjempelse av tørråte og tørrflekksyke (Alternaria). Løpende forskning og utvikling har resultert i effektive midler, som er fremstilt til kombinert å forebygge skader og minimere resistensutvikling. Uavhengige forsøk har i mange år vist, at Revus og Revus Top er blant markedets beste midler. 

I flere uavhengige feltforsøk har det vist seg, at Revus og Revus Top har særdeles gode egenskaper, i å beskytte potetplantene mot tørråte og tørrflekksyke. Midlene utgjør grunnstammen i de fleste sprøytestrategier og er testet av EuroBlight, hvor de viser seg å ha meget god effekt, samtidig med at de er gode sett fra et resistens synspunkt.

 

Produkt (aktivstoff i parentes)Effektivitet mot bladinfeksjonBeskyttelse av nytilvekstBeskyttelse mot stengelinfeksjonForebyggende effektKurativ effektAntisporulerende effektRegnfasthetMobilitet i planten
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●●

●●●

●*

●●

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●●●*●●●●●Translaminær + kontakt
Ridomil Gold MZ Pepite (metalaxyl+mankozeb) 

●●

●●●●●●Systemisk + kontakt
(cyazofamid)3,8●●●●●00●●●Kontakt
(dimetomorf + mancozeb)3,0 ●●●●Translaminær + kontakt
(propamokarb + fenamidon)2,5●●●●●●Systemisk+ kontakt

*Enkelte forsøk indikerer 1½

EUROBLIGHT-arbeidsgruppes oversikt over effekt, virkningsmekanisme, regnfasthet og bevegelighet i plantene. En komplett oversikt finnes på http://euroblight.net (uppdaterat 02.06.2016). Skalaen for effektivitet mot bladinfeksjon er 2-5, hvor 5 er best. Alle andre egenskaper er vurdert slik: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = meget god effekt; tomt = ingen vurdering.