La høstkornet slippe å konkurrere med ugraset

Nyhet - Plantevern
Boxer i høstkorn - stopper ugraset

Ugraset som spirer om høsten konkurrerer med kornet om plass og næring. Vinterettårige ugras som tunrapp, vassarve, rødtvetann og åkerminneblom utvintrer ikke, men fortsetter å vokse og utvikle seg til små tuer innen våren, og blir dermed vanskelig å bekjempe. Grasugraset blir da så stort at det ikke er mulig å ta med selektive midler om våren. Derfor er det viktig å stoppe ugraset på høsten.  

BOXER er hovedsakelig et jordherbicid som stopper ugraset i spiringsfasen. Det tas opp igjennom blader og røtter og virker på ugraset fra spiringsfasen, men det har også noe virkning som et bladherbicid. Det beste sprøytetidspunktet er rett før eller like etter ugraset spirer. Da kornet normalt spirer litt raskere enn ugraset er det optimale sprøytetidspunktet når sprøytesporene akkurat er synlige.

BOXER har meget god virkning mot grasugras som tunrapp, åkerkvein, knereverumpe samt god effekt mot markrapp og raigras. Av tofrøbladet ugras har BOXER meget god effekt mot vassarve, også sulfonylurea-resistent vassarve, klengemaure, forglemmegei, rødtvetann samt god effekt mot stemor.

BOXER er selektivt i korn fordi kornets røtter ikke kommer i kontakt med middelet. Derfor bør jorden være jevnt smuldret uten store klumper og kornet bør være sådd på minimum 3 centimeter dybde og godt dekket av jord.

BOXER inneholder prosulfokarb som har en annen virkningsmekanisme enn alle de andre ugrasmidlene på markedet. BOXER er derfor en viktig resistensbryter i forhold til disse.

Bruk 200-300 ml BOXER i 20-25 liter vann pr dekar. Høyeste dose brukes når det er mye grasugras og om ugraset er blitt sort og på jord som har høyt moldinnhold. Resistent knereverumpe krever bruk av maksdosen som er 500 ml pr dekar. Dersom man har mye balderbrå kan man blande BOXER med Atlantis OD. Bruk da 120-200 ml BOXER og 35 ml Atlantis OD og 50 ml Mero/Renol pr dekar når ugraset akkurat har spirt. Resistent vassarve krever minimum 200 ml BOXER per dekar.  (Atlantis kan ikke brukes i høstbygg)

Hvis det er varmt når kornet spirer på høsten skal man være på vakt mot fritflue. Fritfluen legger egg i blasliren på det nyspirte kornet og larven ødelegger vekstpunktet. Det kan derfor være smart å blande i 15 ml KARATE 5CS ved ugrassprøytingen når kornet har 1 til 1,5 blader. 

Når man sprøyter må man også passe på at det ikke kan bli avdrift ut av åkern, spesielt når den grenser til vekster som skal høstes og spises like etter, slik som frukt og grønnsaker. Man skal derfor bare sprøyte når det er lite vind (maks 3 m/s), bruke lav bomhøyde (maks 50 cm) og lav fart (maks 8 km/t) og det anbefales å bruke avdriftsreduserende dyser. Vi har laget en veileder som viser hvordan man reduserer avdrift og får maksimal effekt av behandlingen.