You are here

Bonzi Banner

Bonzi

Sist oppdatert:
06.01.2022

Plantevern blomster

REG. NR.: 
2013.18.16
Pakningsstørrelse: 
1 L
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Triazol
Formulering: 
suspensjonskonsentrat
Virkemåte: 
Paklobutrazol tas opp gjennom rot, stengel og blad og beveger seg via xylemet til vekstpunktene og reduserer cellestrekning ved at det hemmer gibberelinsyresyntesen. Planten får mer kompakt vekstform, ofte mørkere bladfarge og for noen planteslag økt ansett av blomsterknopper. Behandling via jord/vekstmedium er mer effektfullt enn sprøyting på blader, spesielt når plantene er unge.

Da Bonzi har en sterk veksthemmende effekt er det viktig at planten er i god vekst ved behandling. Vekstregulering virker mye sterkere under tørre forhold i jorden både fordi tørre jordforhold reduserer strekningsvekst og fordi effekten av vekstregulering er større. Ved svak vekst i plantene, tørke eller annet stress er det derfor stor fare for overdosering og vekststans.

Bonzi er et vekstregulerende middel til bruk i prydplanter i veksthus.

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00