Syngenta investerer i biologiske midler

Syngenta - Pressemelding
Forsøg på mark

Hvis jordbruket skal leve opp til klimamålene og de grønne ambisjonene samtidig som det skal fortsette å være konkurransedyktig, må nye løsninger og arbeidsmetoder vurderes. Syngenta vil investere ytterligere i biologiske ressurser de neste årene for å bidra til den generelle etterspørselen etter nye grønne og innovative løsninger for landbruket. Et av de første trinnene er flere forsøk og mer testing.

I landbruket må vi få mest mulig ut av de tilgjengelige arealene for å produsere nok mat til den voksende befolkningen mens vi tar hensyn til vår natur. I tillegg synker tilførselen av plantevernmidler, mens vi fortsatt opplever store utfordringer med plantesykdommer og skadedyr. Det tvinger landbruket til å tenke i nye retninger og å hente verktøyene våre fra andre hyller.

Et av svarene må finnes ved å bruke noen av de sterkeste verktøyene fra naturens egen side for å produsere de såkalte biologiske midlene.

”På Syngenta er målet å kunne tilby bøndene nye produkter og teknologiske løsninger slik at de kan dyrke avlinger på en måte som imøtekommer samfunnets etterspørsel etter mat på den mest bærekraftige måten. Vi jobber for at biologiske midler i fremtiden vil bli plassert side om side med de kjente syntetiske midlene, slik at du kan velge den kombinasjonen som er mest effektiv og bærekraftig", sier Carina Skovmøller, sjef for bærekraft, samfunn og kommunikasjon hos Syngenta Nordics.

Testing av biologiske midler
På Syngenta blir det lagt ned mye krefter på å teste nye biologiske midler under nordiske forhold akkurat nå. I Norge og resten av Norden er Syngenta i ferd med å teste biostimulanter og biologiske plantevernmidler i en rekke av de store jordbruksvekstene.

"Hos Syngenta vurdere og tester vi biostimulerende midler på samme måte som vi gjør med våre andre produkter. Det er viktig at produktene som introduseres på markedet blir prøvd og testet slik at bøndene vet hva de kan forvente når de bruker produktet. Dette gjelder også våre biologiske ressurser", sier Morten Lind, teknisk leder, Syngenta Nordics og legger til:

"En av de viktigste øvelsene akkurat nå er å finne ut hvordan vi tar det beste fra kjemi og natur og oppnår de mest optimale løsningene for fremtiden og ikke minst å utvikle felles protokoller for testing i hele bransjen."

Syngenta har nettopp lansert et nytt biostimulerende middel Quantis. Quantis er et biostimulerende middel som er utviklet for blant annet poteter og kan brukes til både økologisk og konvensjonelt jordbruk, det hjelper planten til å takle tørke og varmestress. Quantis er den første biostimulanten vi lanserer, og flere vil følge de neste årene. Quantis blir lansert våren 2021, mer informasjon om Quantis finner du på vår hjemmeside, syngenta.no.

Fakta om biologiske midler:
Biologiske midler er produkter basert på biologisk materiale med virkning avledet fra naturen. Midlene brukes til å bekjempe skadedyr og sykdommer eller for å stimulere vekst og næringsopptak. Biologiske midler er populært delt inn i to hovedkategorier: biologiske plantevernmidler og biostimulanter. Biologiske plantevernmidler brukes mot insektsangrep og sykdommer som plantene konstant utsettes for i løpet av sesongen - betegnet biotisk stress. Biostimulanter brukes vanligvis som forsikring mot ikke-biologiske stresstyper som tørke, varme, kulde og oversvømmelse som plantene utsettes for gjennom sesongen (betegnet abiotisk stress).

 

Mer informasjon om Syngentas arbeide med biologiske midler kan finnes her