Vekstregulering av vårkorn

Nyhet - Plantevern
Vekstregulering med Moddus

Vekstregulering er et verktøy til å styre veksten i perioder med god tilvekst og for å sikre høy avling uten plunder med legde.

God temperatur i kombinasjon med god vann og næringstilgang gir rask vekst, men også dominans av hovedskuddet, lite busking, kraftig strekning og økt legde risiko. Vekstreguleringsmidlene hemmer dannelsen av plantehormonet gibberelinsyre i en drøy uke.

Dette fører til at cellene i vekstsonen ikke strekker seg så mye, og derfor blir sterkere. 

Når skal du vekstregulere

Hvis det er drivende vekstforhold i buskingsfasen kan det være smart å vekstregulere en tynn åker for å hemme dominansen av hovedskuddet slik at planten omdirigerer litt av veksten til sideskudd og røtter. Dette reduserer strekningen i de nedre leddene på stengelen og gjør at en litt høyere andel av buskingsskuddene kommer med og gir avling. 

Har man en tett åker der kornplantene konkurrere seg imellom om å strekke seg mot lyset vil det være behov for vekstregulering fra begynnelsen av strekningsfasen. 

Tidlig legde gir større avlingsnedgang enn sein legde, derfor er det best å vekstregulere i perioder med stor tilvekst helt fra starten av vekstsesongen. Hvis det er god vann- og næringstilgang i strekningsfasen kan det være behov for vekstregulering for å redusere strekning av stenglene, selv i åkrer som ikke er veldig tette hvis sorten ikke har sterkt og kort strå.

Ingen vekstregulering har tilbakevirkende effekt, celler som har strekt seg for mye blir ikke sterkere av vekstregulering. Vekstregulering påvirker den delen av planten som dannes ved behandling og de neste 7-14 dagene. Derfor kan det være behov for mer enn en vekstregulering når det er vedvarende gode vekstforhold.  

For sorter med langt toppstrå som Mirakel eller 6 rads bygg som lett får aksnedknekk kan det være behov for vekstregulering når flaggbladet kommer fram hvis det er gode vekstforhold.

Når skal man ikke vekstregulere: 

Hvis det er lite tilvekst er det ikke behov for vekstregulering. Hvis plantene er stresset på grunn av lite vann og næring eller hard ugras-sprøyting vil vekstregulering forsterke stresset.  

Anbefalte doser:

Vårhvete, høsthvete og rughvete

Buskingsfase (BBCH 25-30)20 - 30 ml Moddus Start 
Tidlig strekning (BBCH 31-32)30 - 40 ml Moddus M eller 25 - 30 ml Moddus Start 
Midtre strekningsfase (BBCH 33-39)20 - 30 ml Moddus M eller 15 - 20 ml Moddus Start 
Sein strekning (BBCH 39-44)    15 ml Moddus Start

Bygg

Buskingsfase (BBCH 25-30)25 - 30 ml Moddus Start 
Tidlig strekning (BBCH 31-32)30 - 40 ml Moddus M eller 25 - 30 ml Moddus Start 
Midtre strekningsfase (BBCH 33-39)20 - 30 ml Moddus M eller 15 - 20 ml Moddus Start 
Sein strekning (BBCH 39-44)    15 ml Moddus Start

Havre

Buskingsfase (BBCH 25-30)25 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32)20 - 30 ml Moddus M eller 15 - 20 ml Moddus Start
Midtre strekningsfase (BBCH 33-35)20 ml Moddus M

 
Rug

Buskingsfase (BBCH 25-30)25 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32)30 - 40 ml Moddus M 
Midtre strekningsfase (BBCH 33-37)30 ml Moddus M