Vekstregulering av høstsådd korn

Nyhet - Plantevern
Vekstregulering med Moddus

Styr veksten med vekstregulering 

Når jordtemperaturen er over 8 grader og planten har god vann- og næringstilgang vil kornplantene vokse godt. Drivende vekstforhold gir kraftig vekst i plantene, men også apikal dominans, med lite busking, kraftig strekningsvekst og stor risiko for legde. Vekstregulering er et verktøy til å styre veksten i perioder med god tilvekst og for å sikre høy avling uten plunder med legde. 

Moddus Start og Moddus M viker ved at de hemmer produksjon av plantehormonet gibberelinsyre og gir dermed mindre strekning av cellene. Hver celler blir kortere og sterkere, og planten omdirigerer litt mer av veksten til røtter og sideskudd. En vekstreguleringsbehandling påvirker den delen av planten som dannes på behandlingstidspunktet og de neste ti dagene. Ingen vekstregulering har tilbakevirkende effekt, celler som allerede har strekt seg blir ikke sterkere av en vekstregulering. Derfor kan det være behov for å vekstregulere flere ganger i sesongen, for å styre veksten slik at en unngår for kraftig strekning og dermed svake punkter i planten.