You are here

Vekstregulering av høstsådd korn

Nyheter - Plantevern
29.04.2020
Vekstregulering med Moddus

Styr veksten med vekstregulering 

Når jordtemperaturen er over 8 grader og planten har god vann- og næringstilgang vil kornplantene vokse godt. Drivende vekstforhold gir kraftig vekst i plantene, men også apikal dominans, med lite busking, kraftig strekningsvekst og stor risiko for legde. Vekstregulering er et verktøy til å styre veksten i perioder med god tilvekst og for å sikre høy avling uten plunder med legde. 

Moddus Start og Moddus M viker ved at de hemmer produksjon av plantehormonet gibberelinsyre og gir dermed mindre strekning av cellene. Hver celler blir kortere og sterkere, og planten omdirigerer litt mer av veksten til røtter og sideskudd. En vekstreguleringsbehandling påvirker den delen av planten som dannes på behandlingstidspunktet og de neste ti dagene. Ingen vekstregulering har tilbakevirkende effekt, celler som allerede har strekt seg blir ikke sterkere av en vekstregulering. Derfor kan det være behov for å vekstregulere flere ganger i sesongen, for å styre veksten slik at en unngår for kraftig strekning og dermed svake punkter i planten. 

Når du skal vekstregulere 

Tidlig legde gir større avlingsnedgang enn sein legde, derfor er det best å vekstregulere i periode med stor tilvekst helt fra starten av vekstsesongen. Moddus Start har en formulering som gir raskt opptak i planten og har et bredt bruksvindu. Moddus Start kan brukes helt fra buskingstadiet og utover i hele strekningsfasen. Med to forskjellige Moddus produkter, Moddus Start og Moddus M, kan du derfor få utbytte av å regulere veksten på to tidspunkter i sesongen.

Hvis den høstsådde bestanden av korn er tynn nå på våren kan det være smart å vekstregulere i buskingsfasen for å hemme dominansen av hovedskuddet slik at en høyere andel av buskingsskuddene kommer med og gir avling.    

Hvis det er god vann- og næringstilgang i strekningsfasen kan det være behov for vekstregulering for å redusere strekning av stenglene, spesielt hvis sorten ikke har sterkt og kort strå eller hvis det er en tett kornbestand der kornplantene konkurrere seg imellom om å strekke seg mot lyset

Vejledning til å vekstregulere

Vekstregulering - hvordan gjør jeg det?

Din guide for å hjelpe deg med å vekstregulere