Elatus™ Plus har en kraftig og langvarig effekt mot soppsykdommer

Nyhet - Plantevern
Elatus Plus

Elatus™ Plus har en kraftig og langvarig effekt mot soppsykdommer og gir en fullstendig beskyttelse!

Elatus Plus er godkjent mot soppsykdommer i vår og høstformer av bygg, hvete, rug og rughvete. 

Elatus Plus inneholder Solatenol som er en SDHI (Succinat dehydrogenase inhibitor). Det hemmer energiproduksjonen i sopper og er svært effektivt mot sporespiring og tidlig infeksjonsfase. Man bør derfor sprøyte forebyggende, før infeksjon skjer. Soppene starter skadene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på plantene.

Forebyggende behandling gjør at plantene holdes friske og produktive. Dette er grunnen til at forebyggende behandling gir mer avlingsøkning, enn senere kurativ behandling. Å sprøyte forebyggende, vil si før forventet infeksjon. Våt jord og fuktig vær gir sporeproduksjon og infeksjon. Det er derfor best å sprøyte før eller i begynnelsen av en fuktperiode.  Elatus Plus har et bredt spøytevindu, man kan bruke det fra begynnende strekningsveksten og utover når det er behov, helt fram til begynnende blomstring i bygg og avsluttende blomstring i hvete. Elatus Plus gir fullstendig beskyttelse, men av hensyn til fare for utvikling av resistens skal Elatus Plus ikke brukes aleine. Elatus Plus vil samselges med Amistar. Begge midlene kan blandes med de fleste preparater slik at man kan få en praktisk og fleksibel strategi med hensyn på ugras, insekt, sopp, vekstregulering og mikronæring. 

Elatus Plus egenskaper

•    Fester seg raskt i vokslaget på bladoverflaten
•    Sprer seg raskt i vokslaget og inn i planten
•    Gir en jevn beskyttelse  
•    Har en langvarig effekt
•    Har meget god effekt på de viktigste sykdommene