You are here

Planlegg for fremgang - velg Elatus Era

Nyheter - Plantevern
01.05.2021
Elatus Era

Hvorfor velge ELATUS™ ERA? 

  • Gir god beskyttelse av bladverket – Det er de grønne friske bladene som produserer kornavlingen. Det nye virkestoffet, Solatenol, sprer seg utover i hele bladet og gir langvarig beskyttelse. 
  • Beskytt bladene til rett tid –Soppsykdommene infiserer plantene i en fuktperiode og starter skaden før vi ser det på bladene. Derfor er det best å beskytte plantene ved soppvær. Elatus kan brukes fra begynnende strekning og fram til blomstring. 
  • Komplett beskyttelse mot alle de viktigste sykdommene – Det vide virkningsspekteret og den sikre virkningen er bekreftet i forsøk og praktisk bruk i nordiske land

ELATUS™ ERA inneholder SOLATENOL™ 75 g/l og Protiokonazol 150 g/l.