Beising med Celest Extra beskytter både mot såkorn smitte og smitte som er i jorden.

Nyhet - Plantevern

Celest Extra inneholder to virksomme stoffer, fludioksonil og difenokonazol som beskytter mot et vidt spekter av sopper, som gir spirings-fusariose (Fusarium arter), snømugg (Microdochium arter), hveteaksprikk (Stagonospora nodorum/Septoria nodorum), stinksot (Tilletia caries), bipolaris (Bipolaris sorokiniana/Cochliobolus sativus), byggbrunflekk og harvebrunflekk (Pyrenophora arter), nakensot (Ustilago tritici) og skarp øyeflekk (Rhizoctonia) 

Det er lange tradisjoner i Norge for å teste såvaren for å se om den har så mye smitte at det er behov for å behandle. Tørken i 2018 førte til at mye av såvaren er småkornet. I følge testene hos Kimen er spireevnen høy og det er lite til moderat med smitte på kornet. Spørsmålet er om den reduserte kornstørrelsen kan ha redusert spirekraften. Hvis vi får våte kalde spireforhold har spirekraften betydning for etableringsevnen og konkuranseevnen med soppene i jorden.  

Nå er det ikke bare såkorn som bærer med seg soppsmitte, en betydelig andel av soppsmitten er på planterestene som blir liggende igjen etter treskingen. Mer ensidig korndyrking sammen med redusert jordarbeiding medfører at mere kornrester er tilstede i det sjiktet såkornet spirer fra. Det er derfor større risiko for overføring av soppsmitte denne veien nå enn tidligere.   

Man beiser såkornet for å unngå at smitten som er på kornet skal skade neste års kornavling. Men en viktig positiv effekt av beising med Celest Extra er at den også beskytter spiren i etableringsfasen mot soppsmitten som er i jorden.