Share page with AddThis

You are here

Sy Galileoo logobanner

SY Galileoo

Last updated:
21.05.2019
Crop: 

Høstbygg

Kort info:

• Den sorten som ga høyest avling i de usprøytede forsøkene i 2017
• Stor buskningsevne
• Såvindu fra siste uken i august til første uken i september

Dyrkningstips:

• Ved tidlig såning kan såmengden reduseres, da sorten busker seg godt.
• Sorten bør vekstreguleres

Height

Høy (3)

Maturity

Ground Spray Herbicide LD

Protein

Ground Spray Herbicide LD

Sygdomstoleranse