You are here

Sy Galileoo logobanner

SY Galileoo

Last updated:
26.05.2020
Kultur: 

Høstbygg

Sortstype: 
6 rads, hybrid
End use: 
Fôr

Kort info:

• Den sorten som ga høyest avling i de usprøytede forsøkene i 2017
• Stor buskningsevne
• Såvindu fra siste uken i august til første uken i september

Dyrkningstips:

• Ved tidlig såning kan såmengden reduseres, da sorten busker seg godt.
• Sorten bør vekstreguleres

Avling i sortsprøvingsforsøkene høstet 2019, østlandet

Høyeste avling, 119 % av gjennomsnitte for alle sortene

Overvintring

God - 7

Høyde

Middels - 5

Stråstyrke

God - 7

Buskningsevne

God - 7

Hektolitervekt

Middels - 5

Tusenkornvekt

Høy - 7

Protein innhold

Middels - 5

Sykdomsresistens