Syngenta Group Ventures investerer i miljøvennlige alternativer til landbruk

Syngenta - Pressemelding

Sammen med blant annet Novo Holdings har Syngenta Group Ventures investert i danske BioPhero. Ved å bruke ny teknologi utvikler BioPhero feromoner som kan brukes til å kontrollere skadedyrpopulasjoner ved å forhindre og hemme deres evne til å reprodusere seg.

Hva er feromoner?
Mange skadedyr kommuniserer via duft - feromoner. Feromoner er naturlige og i stor grad artsspesifikke, og de virker vanligvis ved å hindre ulike insektarter i å formere seg med hverandre. Med BioPhero-teknologi er disse feromonene videreutviklet slik at samme arter også kan forhindres i å formere seg med hverandre. Det betyr at man kan være konkret i forhold til hvilke arter, men rammer, og dermed kan man forvalte og sikre bestanden innenfor spesielle arter. Dette er nyttig for landbruket, for å redusere skadedyr.

Vanligvis produseres feromoner ved en kjemisk prosess som gjør feromoner mye dyrere og begrenset til vekster av høy verdi i drivhus og plantasjer. BioPheros bioferomoner er derimot billigere, og har derfor potensial til å brukes i vanlige åkervekster, og kan inngå som en del av skadedyrbekjempelsesprosessen i radkulturer.

– Vi tror faktisk at vi kan gjøre en forskjell. Feromonene våre retter seg mot skadedyr i noen av verdens viktigste avlinger, inkludert mais og ris, som danner grunnlaget for kostholdet i Afrika og Asia. Å kunne bekjempe skadedyr i disse og mange andre avlinger på en enkel måte uten miljø- eller helserisiko er direkte revolusjonerende, sier CTO i BioPheros, Jesper Dohrup.

Mot bærekraftig landbruk
Oppdraget til BioPhero er å være i forkant av den globale overgangen til bærekraftig landbruk. Dette er også Syngentas mål, hvor fokus er på å investere i og utvikle måten avlinger dyrkes og beskyttes på, alt for å skape positive, varige endringer i landbruket.

Investeringen er gjort av Syngenta Group Ventures, som siden 2009 har investert mer enn 100 millioner dollar, nesten 870 millioner NOK, i nye teknologier og selskaper som tar sikte på å transformere fremtiden til landbruk og matproduksjon.

”BioPhero vitner om en innovativ tilnærming til fremtidens landbruk, og dette er noe vi i Syngenta gjerne vil støtte. Syngenta Group Ventures er alltid på utkikk etter nye løsninger for landbruket som de kan støtte. Vi investerte i BioPhero-teamet for første gang, for omtrent tre år siden, og anerkjente deres bransjeledende teknologiske evner, og de har konsekvent overgått alle forventninger på den tiden. Denne nye investeringsrunden vil tillate dem å utvide BioPheros plattform og lage rimelige feromoner, som hver er i stand til å kontrollere flere arter,” sier Michael Lee, administrerende direktør i Syngenta Ventures.