Quantis en ny biostimulant

Nyhet - Biologisk middel
Quantis på kartoffelmark

QUANTIS er en biostimulant som hjelper planten med å takle varme/tørke-stress. En til tre behandlinger med 200 ml/daa QUANTIS i begynnelsen av knolldanningsperioden har gitt en gjennomsnittlig avlingsøkning på 2-9% og tørrstoffprosenten har økt med 0,2-0,3% enheter. 

Klikk her for å se forsøksresultatene

QUANTIS kan blandes med sopp- eller insektsmidler, så det mest praktiske er å blande QUANTIS i første insekt og tørråte sprøyting. 

QUANTIS er et fermenteringsprodukt fra produksjon av gjær basert på melasse fra sukkerrør. Det inneholder en lang rekke lavmolekylære organiske forbindelser, samt kalium og kalsium i en form som kan tas opp av planten og samlet sett bidra til at planten klarer å takle stress bedre.