You are here

Trimmer

Sist oppdatert:
04.03.2021

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2016.8
Pakningsstørrelse: 
100g, 10 x 100 g pr kasse
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Sulfonylurea
Resistens-gruppe: 
ALS- hemmer, HRAC gruppe B
Formulering: 
Vannløselig granulat (WG)
Virkemåte: 
Selektivt bladhebicid mot tofrøbladet ugras.

Trimmer 500 WG er et systemisk herbicid som bekjemper de fleste frøugras i korn effektivt . Trimmer 500 WG er hovedsakelig et bladherbicid og har meget god virkning mot balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, tunbalderbrå, vassarve, åkerminneblom og korsblomstra ugras. Den raske nedbrytningen av Trimmer 500 WG i jorda fører til at jordvirkningen er begrenset.
Det virksomme stoffet, tribenuron-metyl, blir hurtig tatt opp gjennom ugrasets blad. Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-2 uker. Virkningen sees først i ugrasets vekstpunkt, deretter visner ugraset ned.
Trimmer 500 WG virker ved lave temperaturer (fra 5°C), hvis ugraset er i aktiv vekst. Når sprøytevæsken har tørket inn på bladene, vil ikke regn redusere virkningen nevneverdig.

Trimmer® 500 WG er et bredtvirkende ugrasmiddel mot tofrøbladet ugras.

 

Væske-mengde

12-30 l/daa

Regnfasthet

1 time

  • 22591300