You are here

Share page with AddThis

Ridomil Gold® MZ Pepite

Sist oppdatert:
14.08.2020

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
NR. 2010.3.14
Pakningsstørrelse: 
10 kg
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
FRAC kode A1
FRAC kode M3
Formulering: 
granulat
Virkemåte: 
Systemisk
Kontaktmiddel

Ridomil Gold MZ Pepite inneholder to virksomme stoffer, metalaksyl-M og mankozeb. Metalaksyl-M virker systemisk og tas hurtig opp i den grønne planten og transporteres ut til de ytterste bladspissene. Metalaksyl-M bekjemper sykdomsorganismen inne i planten, hemmer soppens vekst og reproduksjon samt beskytter nytilveksten etter behandling. Mankozeb danner en beskyttende film på bladoverflaten og hemmer spiring av soppsporene. Mankozeb forebygger nye angrep.

Sprøyteteknik

For å redusere avdrift og sikre optimal virkning er det viktig med god nedtrenging slik at ris og stengler blir best mulig dekket av sprøytevæsken.
Bruk 2,5-3,0 bar trykk og 20-40 liter væskemengde pr. dekar.

Væske-mengde

20-40 l/daa

Regnfasthet

2 timer

  • 23 59 13 00