You are here

Share page with AddThis

Pirimor®

Sist oppdatert:
24.12.2019

Insektmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
NR. 2011.19.14
Pakningsstørrelse: 
1 kg
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
IRAC klasse 1 A
Formulering: 
vannløselig granulat
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Pirimor har rask virkning mot bladlus - også mot bladlus som er blitt resistent mot fosformidler - ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene. Pirimor gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus.

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus

Sprøyteteknik

Bruk høyeste vannmengder i tette bestand med stor bladmasse.

Væske-mengde

50-200l l/daa

Regnfasthet

2 timer

  • 22 59 13 00