You are here

Sikkerhet

God hygiene og bruk av egnet sikkerhetsutstyr beskytter deg selv og omgivelsene dine

Produktene våre må brukes med omhu. Sikkerhet gjelder både for oss selv og våre omgivelser. Det anbefales å ha god hygiene og alltid å gjøre bruk av egnet sikkerhetsutstyr ved håndtering av produktene våre.

Selv om hendene utgjør en svært liten prosentandel av overflaten av huden, er det hendene våre som har mest kontakt med omgivelsene. Beskyttelse av huden gjelder både direkte og indirekte kontakt. Det er derfor viktig for både egen og andres sikkerhet å bruke egnet sikkerhetsutstyr og sørge for god hygiene.

 

5 sikkerhetsregler når du bruker våre produkter

  • Vær alltid oppmerksom og bruk sunn fornuft
  • Les og forstå sikkerhetsanbefalingene på produktet før bruk
  • Forsikre deg om at du har god hygiene
  • Sørg for å vedlikeholde utstyret ditt
  • Bruk alltid egnet sikkerhetsutstyr

 

Sikkerhet

Sikkerhet

 

Direkte kontakt:

Direkte kontakt kan skje ved overføringen av produktet til sprøytetanken, ved berøring av dyser eller lignende.

Indirekte kontakt:

Hvis et produkt gjennom berøring har kommet på et dørhåndtak, en mobiltelefon eller lignende.

 

Beskytt biene

Beskytt biene

Bienes beskyttelse er viktig for landbruket

Hjelp biologisk mangfold

Hjelp biologisk mangfold

Mange avlinger er avhengig av biologisk mangfold

Avdrift og dyser

Avdrift og dyser

Bruk av avdriftsreduserende dyser vil minimere risikoen for svinn og fordamping uten...

Rengjøring av utstyr

Rengjøring av utstyr

Sikker rengjøring av sprøyteutstyr sørger for at det ikke blir unødig skade på andre...

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.