You are here

Hjelp biologisk mangfold

Mange avlinger er avhengig av biologisk mangfold og sunne økosystemer. Å skape gode forhold og matsteder for insekter i naturen skaper økt biologisk mangfold.

Som bonde kan du minimere svinn og sørge for at eventuelle sprøyterester ikke treffer noe annet enn de utpekte avlingene. Alternative løsninger anbefales for dette formålet. For eksempel kan du så blomster langs kantene av jordene. Når du gjødsler bør du også holde avstand til kanten av jordet og andre små biotoper på jordet (blomsterbed, steinvegger, trær, bekker, etc.).

 

Fordeler med blomsterstriper

  • Større mangfold av pollinerende insekter
  • Fødesteder for fugler og små pattedyr
  • Gjeninnføre lokale plantearter

 

Hjelp biologisk mangfold

Beskytt biene

Beskytt biene

Bienes beskyttelse er viktig for landbruket

Avdrift og dyser

Avdrift og dyser

Bruk av avdriftsreduserende dyser vil minimere risikoen for svinn og fordamping uten...

Rengjøring av utstyr

Rengjøring av utstyr

Sikker rengjøring av sprøyteutstyr sørger for at det ikke blir unødig skade på andre...

Sikkerhet

Sikkerhet

God hygiene og bruk av egnet sikkerhetsutstyr beskytter deg selv og omgivelsene dine...

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.