You are here

Visste du dette om Moddus?

En Moddus behandling styrker plantene på flere måter. I tillegg til å forkorte strået, forbedres plantenes stråstyrke og rotutvikling.

ModdusModdus er en vekstregulator og ikke bare en stråforkorter. Les mer om behandlingstidspunkt og effekter i vår nye brosjyre.

Moddus kan brukes i alle korntartene samt i rødrødkløverfrøeng og en del grasfrøenger. Du kan lese mer om Moddus på vår internettside samt se oppdatert faktaarket om bruk av Moddus i korn.

 

Brosjyre 1.89 mb

 

Faktaark 315.47 kb
Category: 
Faktaark

Mer om Moddus på vår internettside