You are here

- Tørrflekksjuke

Alternaria solani

Tørrflekksjuke 

 

 

 

 

 

 

Tørrflekksjuke
(Alternaria solani)

Symptomer
Tørrflekksjuke sees som gråbrune flekker med en gul misfargning på det omkringliggende bladvevet. Flekkene angrenses av de større  bladnervene, men går på tvers av de små bladnervene. Ofte dannes karakteristiske konsentriske ringer inne i flekkene. Angrep sees helst på de eldste bladene. 

Tørrflekksjuke kan forveksles med manganmangel, spesielt når symptomene for tørrflekksjuke opptrer som små gråbrune flekker der det kan være vanskelig å se de konsentriske ringene.
Per i dag har vi ikke sett så mye tørrflekksjuke i Norge, men den kan gi opptil til 30% avlingsreduksjon om den ikke blir kontrollert. Det er forskjell på mottakelighet hos de ulike sortene.

Symptomer på manganmangel

 

 

 

 

 

 

Symptomer på manganmangel

Spredning 
Tørrflekksjukesoppen overlever på planterester, jord, infiserte knoller og andre planter i søtvierfamilien. Tørrflekksjuke fremmes av anstrengt vekstskifte og ved stress av nærings- og vannmangel. Soppsporene spres med vind og infiserer potetbladene ved varme og fuktige forhold, samt at perioder med skifte mellom våte og tørre værforhold favoriserer sporespreding og dermed sjukdomsutviklingen. Dersom det er mye fuktighet, kan sporene spire og infisere knollene via sår i forbindelse med høsting. Umodne knoller er spesielt mottakelige.

Bekjemping
Godt vekstskifte reduserer smittepresset. Friske settepoteter er også viktig for å unngå smitte, samt resistense sorter. Videre vil god ugraskontroll, spesielt fjerning av svartsøtvier og andre smittekilder redusere smittenivåer. En bør også unngå at plantene blir stresset. En bør også unngå at plantene blir stresset. Riktig gjødsling og vanning er viktig.

Ved kjemisk bekjmpelse er det viktig å være tidlig nok ute. Sjukdommen må bekjempes før en ser symptomene. Det anbefalles å sprøyte ca 5- 6 uker etter oppspiring og alltid sammen med vanlig tørråtebekjemplese. Gjenta behandlingen etter ca 2 uker. Eneste godkjente middel er Amistar. Doseringen er 30-50 ml/daa. Sikres effekt oppnås ved full dose. Amistar har også ca 60-65% effekt mot tørråte. Behandlingsfristen er 14 dager. Les mer om Amistar.