You are here

Share page with AddThis

Tørråte

Phytophthora infestans

Tørråte - Foto: R. Langnes, PlanteforkSymptom
Tørråte er den viktigste sjukdommen i potet og skyldes en sopplignende organisme som angriper både blad, stengler og knoller.

På bladene starter tørråte som uregelmessige mønster med mørke grågrønne, vasstrukne flekker, og utvikler seg til gråbrune flekker. Under fuktige forhold sees på undersiden av bladet et karakteristisk hvitt, loddent soppbelegg (sporebærere) i overgangen mellom friskt og angrepet vev. Bladene visner raskt om sykdommen får utvikle seg fritt under gunstige klimatiske forhold.Tørråte - Foto: A. Hermansen, Bioforsk  

Symptomer på tørråte kan kanskje forveksles med potetvirus Y (PVY), men PVY forekommer kun på enkeltstående planter mens tørråteangrep også vises på naboplanter. Videre er stenglene på planter angrepet av tørråte sprøe og knekker lett mens planter med PVY visner og er bløte (synker sammen).

Symptomene på knollene sees som uregelmessige blygrå til brunlige flekker. Gjennomskjæres knollen sees en karakteristisk ujevn overgang mellom friskt og angrepet vev. Lagring av tørråteinfiserte knoller i fuktige og varme miljøer kan medføre alvorlige tap.

Spredning 
Infiserte knoller er som oftest årsak til primærangrep enten fra overvintrede avfallspoteter eller via settepoteter. Spredning kan også skje via oosporer (hvilesporer) i jorda. 

Soppen overvintrer som mycel i infiserte potetknoller. Mycelet vokser opp i stengelen og danner sporangier som spres med vind eller vannsprut. Kommer sporangien på våte potetblad eller stengler kan de spire og forårsake ny infeksjon. Knollene infiseres ved at vanndråper føre med seg sporangier ned i bakken ved regnvær eller vanning. Selv ved lav temperatur (12-15 °C) utvikles zoosporer fra sporangiene. Zoosporer kan svømme i vann eller overføres med luften og infiserer nye blad samt ned i jorda på knollene. Angrepene kan bli epidemisk da livssyklusen for soppen kun tar 4-5 dager.

Utvikling av tørråtesoppen er kraftig ved temperatur mellom 15-10 °C og luftfuktighet nær 100 %. For spiring og infeksjon må det være fritt vann på bladene i minimum 2 timer eller over 90 % relativ luftfuktighet i minimum 4 timer. 

Bekjempning   
Forebyggende tiltak mot tørråte:

  • Fjern smittekilder (avfallspoteter etc.)
  • Bruk jord uten smitte/vekstskifte
  • Friske settepoteter
  • Resistente sorter
  • Hypping
  • God ugrasbekjempelse av svartsøtvier
  • Varsling
  • Risdreping
  • Rask opptørking etter høsting

Ellers så er det effektive kjemiske midler mot tørråte. Det er viktig å ikke bli for sein med første tørråtesprøytingen og en forebyggende strategi gir den beste beskyttelsen. Følg med på tørråtevarsler i VIPS, råd fra rådgivere og værvarsel.

Les mer om tørråtemidlene Ridomil Gold MZ Pepite og Revus.

Se også bruk av Reglone i potet.