You are here

Svartprikk

Colletotrichum coccodes

Symptom

Svartprikk er en skurvsjukdom som i første rekke gjør knolloverflata misfarget. Skadene i skallet vil også medføre større veksttap enn normalt ved langtidslaging. I visse tilfelle kan sjukdommen også skade plantene vekstsesongen. Svartprikk sees som små svarte prikker som så vidt er synlige med det blotte øyet. Disse ørsmå prikkene er soppens hvileknoller (mikrosklerotier), og vevet som er angrepet blir tørt og misfarget. Knollen har ofte et skittent utseende etter vasking. Svartprikk kan være synlig allerede ved høsting men kan også ligge latent og utvikle seg under lagring.

Symptomene ligner mye på sølvskurv, og ofte finnes begge sjukdommene på samme knoll. I motsetning til sølvskurv er ikke flekkene som svartprikksoppen danner klart avgrenset mot det friske vevet.

Spredning

Svartprikk er vanlig i alle viktige potetdyrkingsområder. Både jordsmitte og infiserte settepoteter er smittekilder til svartprikk. Soppen overvintrer som hvileknoller på knollvoverflaten hos settepoteten eller i jord i mange år. Svartprikk er ofte mest problematisk på litt skarp jord med lavt N-innhold, og trives under fuktige forhold. Det kan se ut som at angrep på knollen er størst ved sein høsting.  

Bekjemping

Viktige tiltak mot svartprikk er bruk av friske settepoteter, legge til rette for å unngå stress hos plantene i sesongen og å tørke opp knollverflata raskt etter høsting. Beising er også aktuelt.

Maxim 100 FS (fludioksonil 100 g/l) er et effektivt beisemiddel mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk mm. Maxim 100 FS hemmer sporespiring og vekst av spirehyfer slik at soppmycelet hindres i å trenge inn i plantevevet. Maxim 100 FS hemmer utvikling av settepotetsmitte og reduserer dermed smitte på knollene.

Beising med Maxim kan gjøres på rullebord eller med utstyr på setteren. Behandlingen kan utføres på settepoteter umiddelbart etter opptak, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren. Når potetene beises før lagring eller setting (før lysgroing) er det viktig med rask opptøring etter behandling.

Les mer om Maxim.