You are here

Sølvskurv

Helminthosporium solani

Symptomer
Sølvskurv sees i tidlig stadier på knollene som svakt innsukne, misfargede flekker. I flekkene dannes senere små sorte sklerotier. Spesielt på våte eller fuktige knoller er det et karakteristisk sølvgrått skjær.

Sølvskurv påvirker skallet på poteten og fører  til "stygt" utseende, kvalitetsfeil. Ved mye sølvskurv kan det også bli betydelig skade på lager ved tap av vann som fører til innskrumpne knoller og vekttap.

Spedning 
Settepoteter er den viktigeste smittekilden. Smitten spres normalt fra morknollen via stoloner til nye knoller. Høy fuktighet påvirker sykdomsutviklingen. Jo lenger modne knoller ligger i jorda jo større risiko er det for streke angrep. Sykdommen utvikler seg på lager spesielt ved høy luftfuktighet og ved relativt høye temperaturer.

Bekjemping
Bruk av friske settepoteter er det viktigste forebyggende tiltak mot sølvskurv. Videre er det viktig med rask opptørkning umiddelbart etter opptak samt gode lagerforhold med tilstrekkelig luftsirkulasjon og temperaturstyring som hindrer kondens mv.

Maxim 100 FS (fludioksonil 100 g/l) er et effektivt 
beisemiddel mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk 
mm Maxim 100 FS hemmer sporespiring og vekst Sølvskurv - sporulering
av spirehyfer slik at soppmycelet hindres i å trenge 
inn i plantevevet. Maxim 100 FS hemmer utvikling av settepotetsmitte og reduserer dermed smitte på knollene.

Sølvskurv - sporuleringBeising med Maxim kan gjøres på rullebord eller med utstyr på setteren. Behandlingen kan utføres på settepoteter umiddelbart etter opptak, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren. Når potetene beises før lagring eller setting (før lysgroning) er det viktig med rask opptørking etter behandling. 

Les mer om Maxim

 

Sølvskurv