You are here

Søk produkt

Agil

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter....

Axial 50 EC logo

Axial 50 EC

Ugrasmiddel

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug...

Banvel 4S®

Ugrasmiddel

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg

Bonzi logo

Bonzi

Vekstregulator

Bonzi er et vekstregulerende middel til bruk i prydplanter i veksthus.

Boxer

Ugrasmiddel

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Cleave

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladede ugras i korn og gras

Glypper

Ugrasmiddel

Bladherbicid som stopper veksten av alle planter. Brukes til ikke-selektiv...

Goltix

Ugrasmiddel

Mot frøugras i jordbær og rødbeter

Legacy 500 SC

Ugrasmiddel

Mot frøugras i korn

Mixin

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladede ugras i korn og gras

Moddevo logo

Moddevo

Vekstregulator

Nyhet

Moddevo™ er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og redusere...

Moddus M

Vekstregulator

Vekstregulerende middel mot legde

Moddus Start

Vekstregulator

Moddus Start er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og...

Trimmer

Ugrasmiddel

Trimmer® 500 WG er et bredtvirkende ugrasmiddel mot tofrøbladet ugras.

 

Zetrola logo

Zetrola

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter.