You are here

Søk produkt

Agil

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter....

Axial 50 EC logo

Axial 50 EC

Ugrasmiddel

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug...

Banvel 4S®

Ugrasmiddel

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg

Boxer

Ugrasmiddel

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Cleave

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladede ugras i korn og gras

Evure Neo logo

Evure Neo

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserves erter, bønner, poteter...

Glypper

Ugrasmiddel

Bladherbicid som stopper veksten av alle planter. Brukes til ikke-selektiv...

Goltix

Ugrasmiddel

Mot frøugras i jordbær og rødbeter

Karate 5CS logo

Karate® 5 CS

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng, oljevekster, potet, mais,...

Legacy 500 SC

Ugrasmiddel

Mot frøugras i korn

Mavrik

Insektmiddel

Mot bladlus, gallmygg, trips, glansbille

Mixin

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladede ugras i korn og gras

Pirimor

Insektmiddel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter
og jordbær i veksthus...

Trimmer

Ugrasmiddel

Trimmer® 500 WG er et bredtvirkende ugrasmiddel mot tofrøbladet ugras.

 

Vertimec®

Insektmiddel

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd...

Zetrola logo

Zetrola

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter.