You are here

Søk produkt

Agil

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter....

Axial

Axial

Ugrasmiddel

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug...

Banvel logo

Banvel

Ugrasmiddel

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg

Boxer

Ugrasmiddel

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Cleave

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladete ugras i korn og gras

Evure Neo logo

Evure Neo

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserves erter, bønner, poteter...

Glypper

Ugrasmiddel

Bladherbicid som stopper veksten av alle planter. Brukes til ikke-selektiv...

Goltix

Ugrasmiddel

Mot frøugras i jordbær og rødbeter

Karate 5CS logo

Karate® 5 CS

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng, oljevekster, potet, mais,...

Legacy 500 SC

Ugrasmiddel

Mot frøugras i korn

Mavrik

Insektmiddel

Mot bladlus, gallmygg, trips, glansbille

Mixin

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladede ugras i korn og gras

Pirimor

Insektmiddel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter
og jordbær i veksthus...

Tomahawk

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladet ugras i korn og gras. Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med...

Vertimec®

Insektmiddel

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd...

Zetrola logo

Zetrola

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter.