You are here

Ugrasmiddel

Agil

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter....

Axial

Axial

Ugrasmiddel

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug...

Banvel logo

Banvel

Ugrasmiddel

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg

Boxer

Ugrasmiddel

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Cleave

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladete ugras i korn og gras

Glypper

Ugrasmiddel

Bladherbicid som stopper veksten av alle planter. Brukes til ikke-selektiv...

Goltix

Ugrasmiddel

Mot frøugras i jordbær og rødbeter

Legacy 500 SC

Ugrasmiddel

Mot frøugras i korn

Mixin

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladede ugras i korn og gras

Tomahawk

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladet ugras i korn og gras. Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med...

Zetrola logo

Zetrola

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter.