You are here

Søk produkt

Agil

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter....

Apron® XL

Beisemiddel sopp

Til beising mot sykdommer forårsaket av oomyceter på frø

Axial 50 EC logo

Axial 50 EC

Ugrasmiddel

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug...

Banvel 4S®

Ugrasmiddel

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg

Boxer

Ugrasmiddel

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Celest Extra Formula M logo

Celest Extra Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av jord- og frøoverførte soppsykdommer på hvete,...

Celest Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg...

Cleave

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladede ugras i korn og gras

Glypper

Ugrasmiddel

Bladherbicid som stopper veksten av alle planter. Brukes til ikke-selektiv...

Goltix

Ugrasmiddel

Mot frøugras i jordbær og rødbeter

Legacy 500 SC

Ugrasmiddel

Mot frøugras i korn

Maxim 100 FS logo

Maxim 100 FS

Beisemiddel sopp

Flytende soppmiddel til beising av settepotet

Mixin

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladede ugras i korn og gras

Trimmer

Ugrasmiddel

Trimmer® 500 WG er et bredtvirkende ugrasmiddel mot tofrøbladet ugras.

 

Zetrola logo

Zetrola

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter.