You are here

Søk produkt

Apron® XL

Beisemiddel sopp

Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller...

Celest Extra Formula M logo

Celest Extra Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av jord- og frøoverførte soppsykdommer på hvete,...

Celest Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg...

Evure Neo logo

Evure Neo

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserves erter, bønner, poteter...

Karate 5CS logo

Karate® 5 CS

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng, oljevekster, potet, mais,...

Mavrik

Insektmiddel

Mot bladlus, gallmygg, trips, glansbille

Maxim 100 FS logo

Maxim 100 FS

Beisemiddel sopp

Flytende soppmiddel til beising av settepotet

Pirimor

Insektmiddel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter
og jordbær i veksthus...

Vertimec®

Insektmiddel

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd...