You are here

Søk produkt

Apron® XL

Beisemiddel sopp

Til beising mot sykdommer forårsaket av oomyceter på frø

Celest Extra Formula M logo

Celest Extra Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av jord- og frøoverførte soppsykdommer på hvete,...

Celest Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg...

Evure Neo logo

Evure® Neo

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserves erter, bønner, poteter...

Karate 5CS logo

Karate® 5 CS

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng, oljevekster, potet, mais,...

Maxim 100 FS logo

Maxim 100 FS

Beisemiddel sopp

Flytende soppmiddel til beising av settepotet

Vertimec®

Insektmiddel

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd...