You are here

Beisemiddel sopp

Apron® XL

Beisemiddel sopp

Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller...

Celest Extra Formula M logo

Celest Extra Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av jord- og frøoverførte soppsykdommer på hvete,...

Celest Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg...

Maxim 100 FS logo

Maxim 100 FS

Beisemiddel sopp

Flytende soppmiddel til beising av settepotet