You are here

Søk produkt

Apron® XL

Beisemiddel sopp

Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller...

Celest Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg...

Maxim 100 FS logo

Maxim 100 FS

Beisemiddel sopp

Flytende soppmiddel til beising av settepotet

Moddevo logo

Moddevo

Vekstregulator

Nyhet

Moddevo™ er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og redusere...

Moddus M

Vekstregulator

Vekstregulerende middel mot legde

Moddus Start

Vekstregulator

Moddus Start er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og...