You are here

Plantevern

Pages

Agil

Ugrasmiddel

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter....

Amistar®

Soppmiddel

Mot soppsykdommer i mange avlinger

Apron® XL

Beisemiddel sopp

Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller...

Axial

Axial

Ugrasmiddel

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug...

Banvel logo

Banvel

Ugrasmiddel

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg

Boxer

Ugrasmiddel

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Celest Formula M

Beisemiddel sopp

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg...

Cleave

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladete ugras i korn og gras

Elatus Era logo

Elatus Era

Soppmiddel

Nyhet

Mot soppsykdommer i vår- og høstsådd hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Plus

Elatus Plus

Soppmiddel

Mot soppsykdommer på høst- og vår former av hvete, bygg, rug og rughvete.

Evure Neo logo

Evure Neo

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserves erter, bønner, poteter...

Geoxe 50 WG logo

Geoxe® 50 WG

Soppmiddel

Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råtesopp i salat i...

Glypper

Ugrasmiddel

Bladherbicid som stopper veksten av alle planter. Brukes til ikke-selektiv...

Goltix

Ugrasmiddel

Mot frøugras i jordbær og rødbeter

Karate 5CS logo

Karate® 5 CS

Insektmiddel

Mot skadedyr i korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng, oljevekster, potet, mais,...

Legacy 500 SC

Ugrasmiddel

Mot frøugras i korn

Mavrik

Insektmiddel

Mot bladlus, gallmygg, trips, glansbille

Maxim 100 FS logo

Maxim 100 FS

Beisemiddel sopp

Flytende soppmiddel til beising av settepotet

Mixin

Ugrasmiddel

Mot tofrøbladede ugras i korn og gras

Moddevo logo

Moddevo

Vekstregulator

Nyhet

Moddevo™ er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og redusere...

Moddus M

Vekstregulator

Vekstregulerende middel mot legde

Moddus Start

Vekstregulator

Moddus Start er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og...

Pirimor

Insektmiddel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus

Quantis logo

Quantis

Biostimulant

Nyhet

QUANTIS er en flytende biostimulant, som reduserer følsomheten overfor abiotisk stress...

Pages