You are here

Norin logobar

Norin

Last updated:
11.05.2020
Kultur: 

Høsthvete

Avling i verdiprøvingsforsøk 2017-2019 Sør-østlandet

80 % i usprøytet

Avling i verdiprøvingsforsøk 2017-2019 Nord-østlandet

99 % i usprøytet

Overvintring

God - 7

Høyde

Moderat - 4

Stråstyrke

God - 7

Bakekavlitet (SDS)

God bakekvalitet (SDS) - 8

Falltall

Moderat - 5

Hektolitervekt

Høyt - 7

Tusenkornvekt

Litt lavt - ?

Protein innhold

Høyt 7

Sykdomsresistens